• Anasayfa
  • https://www.facebook.com/medyaparis
  • https://twitter.com/medyaparis

Cuma hutbesi

Cuma hutbesi

05-07-2019
Medyaparis Haber Merkezi 

TARİH: 05.07.2019
 NESLİN KORUNMASI: ERDEMLİ BİR NESİL, HUZURLU BİR GELECEK
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir kadından yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız O’na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır.” 
Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Kurban Bayramı gününüz nasıl mukaddes ise kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da aynı şekilde mukaddestir.” 
Aziz Müminler!
İnsan, Yüce Allah’ın takdir ettiği zamanda, O’nun nasip ettiği anne babadan ve yine O’nun tayin ettiği cinsiyet ile dünyaya gelir. İnsanın kadın ve erkek olmak üzere farklı cinsiyetlerde yaratılması, Allah’ın varlığının ve kudretinin belgelerinden biridir. Zira Hz. Âdem ve Hz. Havva’dan beri kadın ve erkeği farklı yetenek ve üstünlüklerle donatan, onları birbirine eş kılan ve nesillerini çoğaltan Cenâb-ı Hak’tır. 
İnsanın kadın ve erkek olarak yaratılması Rabbimizin takdiri ve sünnetullahın bir gereği olup bünyesinde nice hikmetler barındırır. Kul olarak bize düşen, bu takdire hürmet etmek; her iki cinsiyete de saygı göstermek, aralarında adaleti ve merhameti tesis etmektir.
Kıymetli Müslümanlar! 
Rabbimiz bizden yaratılış hikmetimize, insan olmanın haysiyet ve şerefine uygun bir hayat sürmemizi ister. Evlenerek bir yuva kurmamızı, imanlı ve sağlıklı nesiller yetiştirmemizi emreder. Neslimizi muhafaza etmek ve geleceğimize sahip çıkmak, mümin bir kul olarak hepimizin vazifesidir. Nesil güvenliği, en az can ve mal güvenliğimiz kadar değerlidir ve dokunulmazdır. İffet ve haysiyetimiz, helal dairesinde yaşama gayretimiz mukaddestir.
Değerli Müminler!
Hem kadının hem de erkeğin iffetini, saygınlığını ve haklarını korumaya yardım eden en değerli kurum ailedir. Aile hayatı, aramızda güven ve huzur bağları örer. Aileyi yok sayan ve aile yapısını bozan her türlü düşünce ve davranış, aslında toplumsal bağları hedef almaktadır.
Bir toplumun geleceğine umutla bakabilmesi için, öncelikle evlenme çağına gelmiş genç kuşaklar, bir yuva kurarak meşru birlikteliklere özendirilmelidir. Zira aile, dünden bugüne insanoğlunun neslini sağlıklı bir biçimde devam ettirebilmesi ve medenî bir hayat sürdürebilmesi için bahşedilmiş en eski ve en köklü ocak, en muhkem kaledir.
Aziz Müslümanlar!
Nikâh, Allah’ın emri, Peygamberin kavliyle yapılan en kutlu sözleşmedir. Nikâh, kadın ve erkek için hem mutluluk hem de sorumluluk demektir. Evlilik dışı birliktelikler ve “cinsel özgürlük” adı altında gündemde tutulmaya çalışılan “serbest yaklaşımlar” ise kadının da erkeğin de saygınlığını ve haklarını korumaktan uzaktır. Meşru ve muteber bir nikâh olmadan yaşanan birliktelik, Allah tarafından haram kılınmıştır. Haramla yürünen yoldan hayır gelmez. Zira haram daima aldatıcıdır, yıkıcıdır; insan için zarar, toplum için ziyandır.
Kıymetli Müslümanlar!
Irkımızı, rengimizi ve ömrümüzü olduğu gibi cinsiyetimizi de Yüce Yaratan belirlemiştir. Fıtratın kodlarıyla oynamak, yaratılıştan gelen özellikleri değiştirmeye çalışmak sünnetullaha aykırıdır. Cinsiyete müdahale eden ve cinsiyetsizliğe davet eden çabalar sadece bireyin değil bütün bir neslin felaketini hazırlar. Cinsiyet seçimini kişisel bir özgürlük alanı gibi göstererek ilahi iradeyi yok saymak, haddi aşma ve kulluktan sapmadır. Tarih boyunca bütün inançlar bu tür anlayışları şiddetle reddetmiş ve lanetlemiştir.
Muhterem Müminler!
Milletleri ayakta tutan, dini ve ahlaki değerleridir. Bu değerler örselendiğinde toplumda çözülmeler başlar, geleceğimiz tehlikeye girer. Rabbimiz tarihte birçok kavmin vahye kulaklarını kapatmaları, ahlaki bozulmaları ve sapkınlıkları yüzünden helak olduğunu bizlere haber vermektedir. Kur’an-ı Kerim’de tertemiz fıtratlarını bozan kavmine Hz. Lût’un haykırışı şöyle anlatılır: “Lût’u da peygamber gönderdik. Kavmine dedi ki: Sizden önce insanlardan hiçbirinin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz, kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz yoldan çıkmış bir topluluksunuz.” 
Aziz Müminler!
Azgınlıkları ve haddi aşmaları sebebiyle helak edilen kavimlerden ibret alalım. Fıtratımıza uygun, nezih bir hayat yaşamaya gayret edelim. İnsanlık şeref ve haysiyetini canımız gibi aziz bilip koruyalım. Kadının ve erkeğin izzetini zedeleyebilecek aşırılıklardan ve çirkinliklerden uzak kalalım. Kız ve erkek çocuklarımıza hak ettikleri değeri ve özeni gösterelim. Sağlıklı bir nesil yetiştirmenin çocuklarımızı, gençlerimizi sapkın anlayışlara karşı eğitmek, bilinçlendirmek ve korumaktan geçtiğini, bu noktada hepimize sorumluluk düştüğünü unutmayalım.
-------------------

Francais:Ferhat Arslan


La protection d’une génération_une postérité vertueuse_un futur paisible
Valeureux Musulmans !
Dans le verset lu Notre Noble Seigneur dit “ Ô hommes! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand Connaisseur.”
Et dans le hadith lu, Notre Prophète Bien-Aimé dit “ Ô Hommes, Tout comme ce mois de Dul Hijja, cette ville de La Mecque, et ce jour d’Aïd Al Kabir sont sacrés, votre sang, vos biens et votre honneur sont également sacrés” 
Nobles Croyants !
Allah (jj) décide du moment où l’être humain vient au monde, Il décide des parents qu’Il lui accorde et du genre auquel il appartient. Le fait que l’être humain ait été créé de différents sexes, c’est à dire en tant qu’homme ou femme, est une preuve de l’existence et de la puissance d’Allah (azza wa jal). D’ailleurs, C’est nul autre qu’Allah Ta’âla qui a accordé diverses capacités et privilèges aux hommes et aux femmes, qui les a établit en tant que compagnons et qui multiplie leurs générations et ce depuis Adam (as) et Hawwa (as). 
Le fait que les êtres humains aient été créé en tant qu’homme et femme est une décision de notre Seigneur, une condition de sa Sounna et illustre un certain nombre de sagesse. Notre devoir en tant que serviteur, c’est de respecter cette décision, de montrer du respect à ces 2 genres et d’établir entre eux la justice et la compassion. 
Chers Musulmans !
Notre Seigneur souhaite que nous menions une vie conforme à la sagesse de notre création et à l’honneur et à la dignité d’être humain. Il nous ordonne d’éduquer des générations futures ayant la foi et en bonne santé en fondant des foyers en nous marriant. Il est de notre devoir à tous en tant que serviteur croyant de protéger notre progéniture et de nous approprier notre futur. La sécurisation des générations futures est au moins aussi importantes et aussi sacré que la sécurité de nos vies et de nos biens. Nos efforts pour vivre notre chasteté et notre dignité dans le cercle du halal est également sacré. 
Chers Croyants !
La famille est l’institution la plus importante en ce qui concerne la protection de la chasteté, de la respectabilité et des droits de la femme et de l’homme. La vie de famille établit entre nous la confiance et la sérénité. Toutes les idées et les comportements qui ignore la famille et qui dérange la structure familliale, vise en fait les liens de la société. Pour qu’une société puisse regarder son futur avec espoir, elle doit inciter l’union licite des jeunes générations arrivés à l’âge de mariage en priorité en fondant un foyer. Car, la famille, d’hier à aujourd’hui est la source la plus ancestrale et le fort le plus puissant accordé à l’être humain pour qu’il fasse perdurer sa postérité de manière saine et pour qu’il mène une vie épanouie. 
Nobles Musulmans !
L’acte de mariage effectué selon l’ordre d’Allah (azza wa jal) et selon la parole de Notre Prophète (sav) est le contrat le plus sacré. Le mariage signifie pour la femme et l’homme tout autant le bonheur que la responsabilité. Les unions hors mariage et les soi disantes “approches modernes” qui essaient de s’imposer sous couvert de “liberté sexuelle” sont très éloignés de protéger la respectabilité et les droits de la femme et de l’homme. Les unions qui sont vécues sans mariage licite et accepté, ont été interdites par Allah (swt). Les voies empruntées par le haram ne peuvent pas mener au bien. D’ailleurs, le haram est toujours trompeur, destructeur, un mal pour l’être humain et une faillite pour la société. 
Chers Musulmans !
Tout comme notre Noble Créateur a défini notre ethnie, notre couleur et notre vie, c’est Lui qui a déterminé notre genre. Jouer avec les codes de la fitra, essayer de changer les spécifités qui proviennent de la création est contraire aux lois d’Allah (azza wa jal). Les efforts qui visent l’appartenance sexuelle et qui invitent à nier cette appartenance ne sont pas uniquement une catastrophe pour l’individu, mais également pour la postérité. Transgresser la volonté divine en affirmant que l’appartenance sexuelle relève du choix de l’individu est une entorse des limites et une déviance par rapport à notre lien de servitude. Pendant toute l’histoire, toutes les croyances ont rejetées et maudit avec force ce genre de conception. 
Chers Croyants !
Ce sont les valeurs religieuses et morales qui maintiennent en vie les peuples. Lorsque ces valeurs sont abandonnés, la société commence à se disloquer et notre futur est en danger. Notre Seigneur (swt) nous informe au sujet des peuples ayant fermés leurs oreilles à la révélation, et qui ont été détruits à cause de la déviance de leur comportement et de leurs turpitudes. Dans le Kor’an, voici comment est relaté l’appel de Lût (as) à son peuple qui a pervertit sa fitra originelle pure “ Et Loṭ, quand il dit à son peuple: «Vous livrez vous à cette turpitude que nul, parmi les mondes, n’a commise avant vous ? Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes! Vous êtes bien un peuple outrancier. » 
Nobles Croyants !
Prenons bien note des peuples ayant été détruit à cause de leurs perversions et de leurs transgressions des limites. Faisons des efforts pour vivre une vie pure conforme à notre fitra originelle. Protégeons l’honneur et la dignité de l’humanité en la considérant tout aussi noble que notre propre vie. Tenons nous éloignés de tous les extrémismes et de toutes les mauvaises choses qui peuvent nuire à l’honneur de la femme et de l’homme. Montrons à nos enfants, filles comme garçons, toute l’attention et toute la valeur qu’ils méritent. N’oublions pas que nous avons tous des responsabilités dans le fait d’éduquer, de rendre conscient et de protéger nos enfants et nos jeunes contre les conceptions déviantes afin d’engendrer des générations futures saines. 
  Hucurât, 49/13.
  Buhârî, İlim, 9; Müslim, Kasâme, 30.
  A’râf, 7/80, 81.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın