• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • hhttps://www.facebook.com/medyaparis
  • https://twitter.com/medyaparis

Cuma hutbesi: PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN DUALAR

Cuma hutbesi: PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN DUALAR

10-01-2020
Medyaparis Haber Merkezi

PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN DUALAR

Muhterem Müslümanlar!

Fani dünya hayatında, gün gelir nimete nail olur, şükrederiz; gün gelir sıkıntıyla karşılaşır, sabrederiz. Başarı ve mutluluğu olduğu gibi, keder ve meşakkati de mümince karşılamaya gayret gösteririz. Bizler her durumda imanımızı ve tevekkülümüzü artıran, hayatımıza umut ve direnme gücü katan, eşsiz bir nimete sahibiz. İşte o nimet, ibadetlerin özü olan “dua”dır.

Dua, Allah’a içtenlikle yalvarıp yakarışımızdır. O’nun eşsiz kudreti karşısında zayıflığımızı itirafımızdır. O’nun lütfuna ve affına sığınma çabamızdır. O’na kulluğumuzu arz edip, O’ndan yardım istemektir.

Kıymetli Müminler!

Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Kullarım, beni sana sorarlarsa, bilsinler ki, ben onlara çok yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına karşılık veririm. Şu halde kullarım benim davetime uysunlar ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar.”[1]

Allah Teâlâ’nın bir ismi de “el-Mücîb” yani “dualara icabet eden”dir. Bize bizden daha yakın olan Rabbimiz, gizli ya da açık bütün dualarımızı işiten, bilen ve kabul edendir.

Değerli Müslümanlar!

Her davranışında Rabbine karşı duyduğu sevgi ve sadakate şahit olduğumuz Allah Resûlü (s.a.s), dilinden duayı eksik etmezdi. Gece gündüz, kalabalıkta ve yalnızken, sevincinde, korkusunda, hüznünde, ahireti düşündüğünde, evinde, minberde, yolculukta, velhasıl her an ve her mekânda dua ederdi. Hayatı duayla ilmek ilmek işlerdi. Bizlere nasıl dua edeceğimizi de o öğretmişti.

Sabah olur, gün başlar, Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Senin kudretinle sabaha çıktık, senin kudretinle akşama gireriz. Senin kudretinle yaşar, senin kudretinle ölürüz. En son dönüşümüz de ancak sanadır.”[2]

Gün boyunca, her işinde Allah’ın rızasını gözeten Resûl-i Ekrem (s.a.s), daima O’na dayanır, güvenir ve “Allah’ım! Bana hayırlısını ver ve benim için en hayırlısını seç.”[3] diye dua ederdi.

 

“Allah’ım! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!”[4] şeklinde niyazda bulunurdu.

Nihayet akşam olur, gün sona erer, Peygamberimiz geceyi şu duayla karşılardı: “Ya Rabbi! Bu gecede olanların ve sonrasında olacakların hayrını senden dilerim. Bu gecede olanların ve daha sonrasında olacakların şerrinden de sana sığınırım.”[5] Resûl-i Zişan Efendimiz, yatacağı zaman ise şöyle dua ederdi: “Sığınacak yeri ve ihtiyacını giderecek kimsesi olmayan niceleri varken; bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah’a hamdolsun.”[6]

Aziz Müminler!

Dua, dertlere deva bulmak, her türlü kötülükten korunmak, görünür-görünmez musibetlerden uzak olmak için kulun Rabbine ilticasıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz Rabbine şöyle sığınırdı: “Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Nefsime takvayı nasip et ve onu arındır; onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah’ım! Huşû duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.”[7]

Muhterem Müslümanlar!

Bir mümin, dualarının kabul olmadığı düşüncesine asla kapılmamalıdır. Nitekim Peygamberimiz (s.a.s), bir hadisinde şöyle buyurur: “Sizden biriniz, ‘dua ettim de duam karşılık görmedi’ deyip acele etmediği müddetçe duası karşılık bulur.”[8] Zira Yüce Rabbimiz, bazen dualarımız vesilesiyle bizi sayısız nimetlere erdirir. Bazen de üzerimizdeki bir musibeti kaldırır. Kimi zaman günahlarımızı affeder. Kimi zaman da istediğimizden daha hayırlısını bize ihsan eder.

O halde, Rabbimize yürekten ettiğimiz duaların mutlaka karşılık bulacağına inanalım. Duayla gelen bereketten, huzurdan, güvenden mahrum kalmayalım. Kendimize olduğu kadar, ailemize, sevdiklerimize, mümin kardeşlerimize, mazlumlara dua etmeyi unutmayalım. Anne babamızın, hastaların, yaşlıların ve muhtaçların duasını almaya gayret edelim.

Hutbemi Peygamberimizin bir duasıyla bitiriyorum:    

“Allah’ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.”[9][1] Bakara, 2/186.

[2] Tirmizî, Deavât, 13.

[3] Tirmizî, Deavât, 85.

[4] Ebû Dâvûd, Vitr, 26.

[5] Müslim, Zikir, 75.

[6] Tirmizî, Deavât, 16.

[7] Müslim, Zikir, 73; Nesâî, İstiâze, 13.

[8] Ebû Dâvûd, Vitr, 23.

[9] Müslim, Zikir, 72.

______________

Francais: FERHAT ARSLAN

Les invocations dans la bouche de Notre Prophète (sav)

 

Chers Musulmans !

Dans la vie de ce monde éphémère, certains jours nous sommes sujets de bienfaits et nous remercions, d’autres jours nous faisons face aux difficultés et nous patientions. Nous faisons des efforts, pour faire face en tant que croyant aussi bien aux réussites et aux bonheurs qu’aux tristesses et aux problèmes. Dans toutes les situations, nous disposons d’un bienfait qui accroit notre foi et notre confiance, qui donne de l’espoir à nos vies et renforce notre force de résistance. Ce bienfait, synthèse des adorations est La Dou’a, cad l’invocation, l’appel, la demande.

L’invocation signifie notre appel de supplication du plus profond de notre être en direction d’Allah (azza wa jal). Cela signifie également la confession de notre faiblesse face à Sa Puissance Inégalée. Cela signifie aussi, notre effort pour nous réfugier auprès de Sa Grâce et de Son Pardon. Cela signifie enfin, notre demande d’aide en Lui soumettant notre servitude.

 

Chers Croyants !

Dans le verset lu au début de cette khoutba, Notre Seigneur Le Très Haut dit “Si Mes serviteurs t’interrogent à Mon sujet, qu’ils sachent que Je suis tout près d’eux, toujours disposé à exaucer les vœux de celui qui M’invoque. Qu’ils répondent donc à Mon appel et qu’ils aient foi en Moi, afin qu’ils soient guidés vers la Voie du salut.”

Un des noms d’Allah Ta’âla est “Al Moujib”, c’est à dire “Celui qui répond aux invocations”. Notre Seigneur Tout Puissant qui est plus proche de nous que nous ne le sommes nous même, est Celui qui entend, qui connait et qui accepte nos invocations.

 

Chers Musulmans !

Notre Prophète (sav) dont nous sommes le témoin de Son Amour et de Sa Fidélité à Son Seigneur Tout Puissant, dans tous Ses Comportement, ne cessait jamais les invocations. La nuit comme le jour, qu’Il soit seul ou dans la foule, dans Sa joie, Sa peur, Sa tristesse, lorsqu’Il pensait à l’au-delà, dans Sa maison, au Minbar, en voyage, en résumé à tout instant et dans tout endroit, il faisait des invocations. Il brodait la vie boucle après boucle avec les invocations. Et Il a été Celui qui nous a appris comment nous devons faire nos invocations.

Le matin, lorsque la journée commençait, Notre Prophète (sav) invoquait en disant “Allahoumma, c’est par Ta Puissance que nous avons atteint le matin, ce sera par Ta Puissance que nous atteindrons le soir. Nous vivons par ta Puissance, et nous mourons par Ta Puissance. Et notre dernier retour sera vers Toi.”

Durant la journée, L’Envoyé d’Allah (sav) qui faisait attention à la Satisfaction d’Allah (swt), se reposait sur Lui et Lui faisait confiance et Il invoquait en disant  

 

C’est à dire “ Allahoumma, Donne nous sur terre le bien et dans l’au-delà le bien. Et protège nous du chatiment de l’enfer.!”

Finalement, le soir, à la fin de journée, Notre Prophète (sav) invoquait en disant “Ya Rabbi, je souhaite de Toi le khayr de ce qui se produit la nuit et de ce qui se produira par la suite. Je me réfugie auprès de Toi de ce qui se produit la nuit et du mal qui se produira par la suite.”

Lorsqu’il allait se coucher, Ar Rassoulou Akram (sav), rencontrait la nuit en disant “Alors qu’il y en a tellement qui sont sans lieu de refuge et sans personne pour subvenir à leurs besoins, Louange à Allah qui nous nourrit, nous fait boire, subvient à nos besoins et qui nous accueille”

 

Nobles Croyants !

L’invocation réside dans l’asile du serviteur à Son Seigneur (swt) pour trouver des solutions aux problèmes, pour se protéger de tous les maux pour se tenir éloignés de tous les fléaux visibles ou invisibles. D’ailleurs, Notre Prophète (sav) se réfugiait à Son Seigneur en disant “Allahoumma ! Je me réfugie auprès de toi contre la faiblesse, la faineantise, l’avarice, la lacheté, la vieillesse et le chatiment de la tombe. Allahoumma ! Accorde la piété à mon nafs et purifie la, Tu es Celui qui peut le mieux la purifier. Tu es Son Ami et Son Maître. Allahoumma ! Je me réfugie auprès de Toi contre le coeur qui ne frémit pas, contre le nafs insatiable, contre la science non bénéfique et contre l’invocation qui n’est pas exaucée.”

 

Valeureux Musulmans !

Un croyant ne doit jamais penser que ses invocations ne sont pas acceptées. D’ailleurs, dans un de Ses Hadiths, Notre Prophète (sav) dit “ Tant que l’un d’entre vous, en étant impatient, ne dis pas, mon invocation n’a pas été exaucée, son invocation aura une contrepartie”. Car, parfois Notre Noble Seigneur, par l’intermédiaire de nos invocations nous inondent de bienfaits. Parfois, Il retire un fléau. Parfois, Il pardonne nos péchés. Parfois encore, Il nous accorde quelque chose de meilleur que ce que nous avons demandé.

Alors, croyons fermement que les invocations que nous faisons du plus sincère de notre coeur sont forcément exaucés par Notre Seigneur (azza wa jal). Ne nous privons pas de la baraka, de la sérénité et de la confiance qui provient de nos invocations. N’oublions pas d’invoquer pour nos familles, pour les personnes que nous aimons, pour nos frères croyants et pour tous les opprimés, autant que nous invoquons pour nous même. Faisons des efforts pour être le sujet de l’invocation de nos parents, des malades, des personnes âgées et des personnes dans le besoin. Je termine mes propos par l’invocation suivante de Notre Prophète (sav) :

C’est à dire “Allahouma, Je Te demande la guidance, la piété, l’honneur et la richesse du coeur”

 


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın