• Anasayfa
  • https://www.facebook.com/medyaparis
  • https://twitter.com/medyaparis

Cuma Hutbesi ; HELAL KAZANÇ VE ALIN TERİ.

Cuma Hutbesi ; HELAL KAZANÇ VE ALIN TERİ.

28-02-2020
Medyaparis haber Merkezi


HELAL KAZANÇ VE ALIN TERİ

Muhterem Müslümanlar!

Peygamberimizin defalarca ikramda bulunduğu Medineli muhtaç bir sahâbî yine bir gün Peygamberimizin yanına gelmişti. Evinde bir örtü ve bir bardaktan başka eşyası yoktu. Resûlullah (s.a.s), o iki eşyayı getirmesini istedi. Sonra bu eşyaları orada bulunanlardan birine iki dirheme sattı. Ardından sahâbiye şöyle bir yol gösterdi: “Bu dirhemlerin birisiyle yiyecek alıp ailene götür, diğeriyle de bir keser al ve topladığın odunları çarşıda sat.” Fakir sahâbî, Peygamberimizin tavsiyesine uyarak günlerce odun toplayıp sattı. Kazandığı parayla ailesi için birkaç parça elbise ve biraz da yiyecek alabilmişti. Artık o, kendi ayakları üzerinde durup ailesinin geçimini sağlayabiliyordu. Allah Resûlü (s.a.s), bu durumu görünce şöyle buyurdu: “Bu şekilde çalışarak başkalarına muhtaç olmadan geçinmen, kıyamet günü yüzünde dilencilik lekesi ile gelmenden daha hayırlıdır.”[1]

Aziz Müminler!

Yüce dinimiz İslam, tembelliğe, sorumsuzluğa ve çalışmadan kazanmaya izin vermez. Her insanın alın teri dökerek, el emeğiyle, göz nuruyla çalışarak kazanmasını ister. Resûl-i Ekrem’in, “Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir”[2] hadisi bu hususa işaret eder.

Kıymetli Müslümanlar!

İslam, bizi Allah’ın helal ve temiz nimetlerine davet eder. Haram ve kötü şeylerden kaçınmamızı emreder. Yemede, içmede, giyinmede, alışverişte, çalışmada, hâsılı hayatın her alanında helal olana yönlendirir. Zira helal ve haramlar, “hudûdullah” yani Allah Teâlâ’nın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara riayet etmek insanı dünyada huzurlu, ahirette ise mutlu kılar.

Dinimiz, hukukun ve ahlakın ilkelerini tanımayan, toplumun dirlik ve düzenini bozan haksız ve gayri meşru kazanç yollarının tümünü yasaklar. Nitekim Sevgili Peygamberimiz, Medine çarşısında dolaşırken bir satıcının buğday çuvalına elini daldırmış, üst kısmının kuru, alt kısmının ise ıslak olduğunu görünce satıcıyı şöyle ikaz etmiştir: “İnsanların görmesi için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi? Bizi aldatan bizden değildir.”[3]  

Değerli Müminler!

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Allah’ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah’a karşı gelmekten sakının.”[4] Mümin, Rabbine gönülden bağlıdır. O’nun emirlerine uyar. Yasaklarından uzak durur. Kazancını meşru yollardan temin eder. İşini, sorumluluğu ağır bir emanet olarak görür. O bilir ki helal kazanç berekettir. Helal ile yetinmek insanın kurtuluş reçetesidir. Haramla varılacak nokta ise ancak hüsrandır.

Aziz Müslümanlar!

Maalesef günümüzde kısa yoldan ve emek sarf etmeden kazanmak başarıymış gibi gösterilmektedir. Hâlbuki kul hakkına riayet etmeden, kamu malını zarara uğratarak kazandığını sanmak aslında kaybetmektir. Aldatarak, hile ile insanları kandırıp haksız kazanç elde etmek inancımızla asla bağdaşmaz. Mümine düşen, alın teriyle yetinmek, rızkını helal yoldan temin etmek için çalışıp çabalamaktır. Gayret müminden, rızık ise Allah’tandır. Rabbimiz, kendi rızası yolunda harcanan hiçbir emeği karşılıksız bırakmaz.

Muhterem Müminler!

Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! Allah’tan sakının ve rızkınızı güzel yoldan isteyin. Hiç kimse Allah’ın kendisine takdir ettiği rızkı elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah’tan sakının ve rızkınızı güzel yoldan isteyin. Helal olanı alın, haram olanı terk edin!”[5]

 Resûlullah’ın bu tavsiyesine uyarak Rabbimizden helal rızık isteyelim. Helalinden kazanıp helal yollarda harcamaya, harcarken ölçülü olmaya gayret edelim. Unutmayalım ki alnımızın teriyle helalinden kazandığımız bir lokma, yuvamıza huzur, ömrümüze bereket katacaktır.


[1] Ebû Dâvûd, Zekât, 26.

[2] Buhârî, Büyû’, 15.

[3] Müslim, Îmân, 164.

[4] Mâide, 5/88.

[5] İbn Mâce, Ticaret, 2.

_____________________________

Francais :Ferhat ARSLAN

Les gains halal et la sueur du front

Chers Musulmans !

Un compagnon de Médine dans le besoin à qui Notre Prophète (sav) avait de multiples fois fait des dons revint une nouvelle fois vers Lui. Chez lui, il ne restait qu’une couverture et un verre. L’Envoyé d’Allah (sav) lui a demandé de les lui ramener. Ensuite, Il a vendu ces objets à une personne pour une valeur de 2 Dirhams. Ensuite, Il a donné le conseil suivant à ce Compagnon « Avec un de ces dirhams, va acheter de la nourriture et apporte la à ta famille et avec l’autre achète toi une scie et vend sur le marché le bois que tu vas ramasser. » Le Compagnon en se conformant au conseil de Notre Prophète (sav) vendit le bois qu’il avait ramassé pendant plusieurs jours. Il pouvait enfin être autonome et pourvoir aux besoins de sa famille. Lorsqu’Il vit cette situation, l’Envoyé d’Allah (sav) dit « Le jour du jugement, c’est meilleur pour toi de venir en ayant pu pourvoir à tes besoins en travaillant de la sorte, que d’avoir le stigmate du mendiant » 

Nobles Croyants !

Notre Noble religion l’Islam n’autorise pas l’oisiveté, l’irresponsabilité et le fait de gagner sans travailler. Notre religion souhaite que chaque être humain gagne en versant la sueur de son front, avec les efforts de sa main et la lumière de ses yeux. Le hadith suivant d’Ar Rassoulou Akram (sav) souligne cela, Il dit « Personne ne mange mieux que ce qu’il a gagné de l’effort de sa main ».

Valeureux Musulmans !

L’Islam nous invite aux bienfaits halal et propre d’Allah (azza wa jal). L’Islam nous ordonne de nous tenir éloigné du haram et des choses sales. Que ce soit au sujet de ce que nous mangeons, de ce que nous buvons, de ce que nous portons comme vétements, que ce soit dans le commerce et dans le travail, bref, dans tous les domaines de la vie, l’Islam nous dirige tout le temps vers ce qui est halal. Car,  le halal et le haram, relève du « HoudoudoullAh », c’est-à-dire des limites dessinées par Allah Ta’âla. Respecter ces limites engendre la sérénité sur terre et le bonheur dans l’au-delà.

Notre religion interdit toutes les voies de gains illégitimes et injustes qui ne reconnaissent pas les principes du droit et du bon comportement et qui dérangent la postérité et l’équilibre de la société. D’ailleurs, Notre Prophète Bien-Aimé se promenait un jour dans le marché de Médine, Il s’approcha d’un vendeur de blé et plongea Sa main dans un des sacs de blé et lorsqu’Il constata que le bas du sac était mouillé alors que le haut était sec, Il dit « N’aurait il pas fallut que tu mette la partie mouillée du sac en haut pour que les gens puissent le voir ? Celui qui nous trompe, n’est pas des  nôtres ».

Chers Croyants !

Il est ordonné la chose suivante dans le Noble Kor’an « Et mangez de ce qu’Allah vous a attribué de licite et de bon. Craignez Allah, en qui vous avez foi. » Le croyant est attaché par le cœur à Son Seigneur. Il respecte Ses Ordres. Il se tient éloigné de Ses Interdits. Il gagne ses gains par des voies légitimes. Il considère les responsabilités de son travail comme une lourde amana. Il sait que le gain halal est baraka. Se contenter du halal est l’ordonnance du salut pour l’être humain. Alors que la seule fin avec le haram est la désillusion.

Nobles Musulmans !

Malheureusement, de nos jours, le fait de gagner en empruntant des raccourcis et en ne faisant aucun effort est promu comme une réussite. Alors, qu’en vérité c’est une perte que de croire gagner en n’étant pas attentif aux droits du serviteur et en nuisant aux biens public. C’est incompatible avec notre foi d’acquérir des gains injustes en mentant aux êtres humains par la tromperie ou la triche. Le devoir du croyant, est de se contenter de la sueur de son front et de travailler et de faire des efforts pour acquérir sa subsistance par des voies halal. L’effort appartient au croyant, la subistance appartient à Allah (swt). Notre Seigneur ne laisse jamais sans réponse les efforts concédés dans le chemin de Sa Satisfaction.

Honorables Croyants !

Notre Prophète (sav) a dit « Ô Hommes ! Craignez Allah et demandez votre subsistance dans les bonnes voies. Personne ne meurt sans avoir obtenu d’Allah la subsistance qui lui était prévu. Alors Craignez Allah et demandez votre subsistance par les bonnes voies. Prenez ce qui est halal et abandonnez ce qui est Haram.

En nous conformant à ce conseil de l’Envoyé d’Allah (sav), demandons à Notre Seigneur notre subsistance halal. Gagnons halal, dépensons dans les voies halal et faisons des efforts pour être mesuré lorsque nous dépensons. N’oublions pas que la bouchée halal gagnée par la sueur de notre front va ajouter de la sérénité dans notre foyer et de la baraka à notre existence.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın