• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/medyaparis
  • https://twitter.com/medyaparis

Bilgi paylaşımı 2021'de başlıyor. Türkiye'deki paranızdan Fransa'da vergi alınacak mı?

Türkiye'de bulunan paranız Fransa'da vergilendirelecek mi? Otomatik Bilgi Paylaşım nedir?

26-11-2020

Medyaparis Haber Merkezi

“Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” başlıklı anlaşmanın Türkiye tarafından imzalanıp 20 Mayıs 2017’de Resmi Gazete’de yayınlanmasından beri Avrupa’da yaşayan Türkiye kökenlilerin gündeminde Otomatik Bilgi Paylaşımı var. Paylaşımın Türkiye’de banka hesabı olanlar için ne tarz dezavantajlar getirebileceği henüz bilinmiyor.

Türkiye kökenli nüfusun yoğun olarak yaşadığı Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Fransa gibi ülkelerle Türkiye arasında otomatik bilgi paylaşımı yapılmaya başlanacak.İşte Otomatik Bilgi Paylaşımı’na dair sıkça sorulan soruların cevapları:

Otomatik Bilgi Paylaşımı Nedir?

Otomatik bilgi paylaşımı, ülkelerin karşılıklı olarak ülkelerinde ikamet eden kişilerin ülke dışındaki, yani diğer ülkelerde bulunan finansal hesap bilgilerinin her yıl düzenli olarak vergisel amaçlı kullanılması amacıyla otomatik olarak paylaşılmasıdır.

Örnek vermek gerekirse: İtalya’da ikamet eden bir vatandaşımızın (Bu kişi sadece İtalyan vatandaşı, sadece Türk vatandaşı veya çifte vatandaş olabilir ki vatandaşlık hususu bilgi paylaşımında bir kriter değildir. Esas olan kişinin ikametidir.) Türkiye’de bir bankada bu kapsama giren bir hesabı varsa, bu hesapla ilgili bilgiler İtalya ile paylaşılacaktır. Türkiye’de ikamet eden ve İtalya’da bir bankada aynı şekilde bu kapsama giren kişilerin hesap bilgileri de Türkiye ile paylaşılacaktır.

Dünyada başta AB ve G20 ülkeleri olmak üzere 136 ülke bu anlaşmayı imzalamıştır ki Türkiye de bu ülkelerden biridir. Bu anlaşma vergi kaçaklarını minimize ederek ülkeler arasında vergide şeffaflık sağlanmasını amaçlamaktadır. Bilgiler doğrudan bankalar arası değil, anlaşmaya taraf ülkelerin resmî kurumları arasında olacaktır.

Hem Türkiye’de hem de başka bir ülkede (örneğin Almanya’da) adresi olanların bilgileri paylaşılacak mı?

Otomatik bilgi paylaşımında esas olan, vergi amaçları yönünden yerleşikliktir, yani yaşam merkezi olarak ifade edilen yaşadığı yerdir. Bunun ölçüsü de ilgili ülkelerin kanunlarında (özellikle vergi kanunlarında) açıkça belirtilmiştir. Örneğin Türk Gelir Vergisi Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre “ikametgâhı Türkiye’de olanlar ile bir takvim yılında 6 aydan fazla devamlı olarak Türkiye’de oturanlar Türkiye’de yerleşmiş sayılırlar.” Ayrıca yine Türk Medeni Kanununun 19’uncu maddesine göre “yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.”

Otomatik Bilgi Paylaşımı Yurt Dışı Vatandaşlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Bankalar yeni açılan hesaplar için müşterilerden hangi ülkede yerleşik (mukim) olduklarını gösteren beyanlarını alır. Mukimliğin belirlenmesinde sadece adres tek başına yeterli olmayabilir. Örneğin Türkiye’de bir hesap var ise; bu hesapla ilgili kullanılan başka bir ülkeye ait telefon numarası, düzenli yurt dışına fon transferi talimatı varsa posta bekletme servisi talimatı gibi kişinin yurt dışında ikamet ettiğini kanıtlayabilecek başka emarelere de bakılabilmektedir.

Hangi bilgiler otomatik paylaşılacak?

Hesap bilgileri paylaşılacak kişinin adı soyadı, doğum yeri ve tarihi, adresi, yerleşik olduğu ülke ve vergi kimlik numarası, hesap numarası, hesabın bakiyesi, hesaba yıl içinde yatan faiz, temettü gelirleri, hesapta tutulan varlıklardan elde edilen gelirler otomatik olarak paylaşılacaktır.

Finansal olarak mevduat, saklama ve yatırım kuruluşları ile belirli sigorta şirketleri nezdindeki; mevduat hesapları, saklama hesapları, ortaklık ve borç ilişkisi menfaati, nakdi değer sigorta sözleşmeleri ve düzenli ödeme sözleşmelerine ilişkin finansal bilgiler paylaşılacaktır. Hesabın tutulduğu para biriminin önemi yoktur; yani TL, Avro, Dolar veya herhangi başka bir para biriminde hesap olabilir. Burada önemli olan husus, hesaptaki meblağın, tutulduğu para birimi cinsinden paylaşılacağıdır. Herhangi bir kura dönüştürülme olmayacaktır. Avro hesap Avro olarak, TL hesap TL olarak bildirilecektir.

Önemli hususlardan bir tanesi de şudur: Ortak bireysel hesap bilgileri her bir birey için ayrı ayrı bildirilecek, herhangi bir pay hesabı yapılmayacaktır. Örneğin eşi ile ortak hesabı olan ve ikisi de Danimarka’da yaşayan kişilerin ortak hesaplarında 50 bin Avro var ise hem kendisi hem de eşi için ayrı ayrı 50 bin Avro olarak bildirim yapılacaktır. Bir başka örnek vermek gerekirse İsveç’te yaşayan ve Türkiye’de yaşayan kardeşi ile Türkiye’de bir bankada ortak hesaplarında 100 bin Avro var ise, İsveç ile hesapta olan bakiyenin tamamı paylaşılacaktır. Türkiye’de yaşayan için hesaptaki paranın ikiye bölünüp yarısının bildirilmesi gibi bir durum olmayacaktır.

Hangi bilgiler paylaşılmayacak?

Bilgileri paylaşılacak olan hesabın yıl içerisindeki hesap hareketleri detayı, taşıt, gayrimenkul gibi bilgiler anlaşma kapsamında olmayıp bu bilgilerin paylaşılması söz konusu değildir. Hesabın yıl sonu bakiyesi bildirilecek, hesapta toplanan bakiyelerle ilgili detay bilgiler, örneğin emekli aylığı, kira geliri gibi bilgiler paylaşım dâhilinde olmayacaktır. Ayrıca Türkiye’de kurulmuş bir şirkete ortak iseniz (ortaklık payınız ne olursa olsun) kurumsal şirket hesapları paylaşılmayacaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, şirketin nerede kurulduğudur. Örneğin İngiltere’de kurulmuş bir şirketin Türkiye’de kurumsal bir hesabı var ise, bu şirketin Türkiye’deki hesap bilgileri İngiltere ile paylaşılacaktır. 1 Temmuz 2017 tarihinden önce açılmış bir kurumsal hesap var ise bu kurumsal hesapların bilgi paylaşımı için 250.000 ABD Doları limiti vardır, bu miktarın altında kalan hesap bilgilerinin paylaşımı zorunlu değildir.

Bireysel hesaplar için ise herhangi bir limit yoktur. Kişinin hesabında 10 TL dahi olsa bu bilgi paylaşılacaktır. Hesabın açılma tarihinin burada herhangi bir önemi yoktur. 1 Temmuz 2017 tarihinden sonra açılan hem bireysel hesaplar hem de kurum hesapları bakiyesi ne olursa olsun otomatik bilgi paylaşımı kapsamındadır.

Otomatik bilgi paylaşımı başladı mı ve hesap dönemleri nedir?

Sorumlu kurum olan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Ağustos ayı içerisinde yaptığı açıklamaya göre Türkiye ilk otomatik bilgi değişimini 2018 yılında Norveç ve Letonya ile başlatmıştır. 2020 yılı itibariyle İngiltere, Danimarka, Finlandiya, İsveç, İtalya, Kanada ve Avustralya gibi 54 ülke ile otomatik bilgi paylaşımı başlamıştır.

Otomatik Bilgi Paylaşımına Dair Yeni Açıklama

19 EYLÜL 2020

Otomatik bilgi değişimi zamanla anlaşmaya taraf tüm ülkeler ile yapılacaktır. Hangi ülke ile hangi yıl paylaşıma başlandı ise o yılın döneminden itibaren bilgi paylaşımı yapılacaktır. Örneğin anlaşmaya taraf bir ülke ile 2021 yılında bilgi paylaşımı yapılacak ise, bu ülke ile 2020 yılı hesap bilgileri paylaşılacaktır. 2019 ve daha eskiye doğru bir paylaşım olmayacaktır.

İki ülke arasında otomatik bilgi paylaşımı, hesabın 31 Aralık tarihindeki durumu ile toplanan bilgilere ilişkin olarak bir sonraki yılın eylül ayının sonuna kadar yapılacaktır. 2020 yılı için Covid-19 pandemisi nedeniyle bu süre aralık ayı sonuna kadar uzatılmıştır.

Almanya ile otomatik bilgi paylaşımı başladı mı?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Fransa ile henüz başlamadı. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, bu ülkelerle ne zaman paylaşılacağının henüz net olmamasıdır. 2021 yılında paylaşım başladığında, o zaman 2020 hesapları da paylaşılacaktır. Yani bilgi paylaşımı bir yıl geriden başlamaktadır. Bu bağlamda Türkiye çok sayıda vatandaşının bulunduğu ve bu konuda ciddi ve haklı endişeler taşıyan çok sayıda vatandaşının yaşadığı bu ülkelerle ne zaman bilgi paylaşımına başlayacağını en az iki sene öncesinden kamuoyu ile paylaşmalıdır.

Türkiye’nin sorumlu davranarak yurt dışında yaşayan tüm Türkiye kökenlilere kuşatıcı bir dil ile doğru ve açık bir şekilde yoğun bir bilgilendirme yapması gerekmektedir ki bu ülkelerle otomatik bilgi paylaşımı sonrası burada yaşayanlar mağdur olmasın.

Yurtdışında yerleşik olup Türkiye’de banka hesabı bulunanlar hâlâ resmî makamlar tarafından bilgilendirilmemiştir. Hangi ülkelerle hangi tarih itibariyle bilgi paylaşılacağı konusunda soru işaretleri bulunmaktadır. Bu ülkelerde mukim Türkiye kökenliler farkında olmadan Türkiye’deki banka hesap bilgilerinin Almanya ve diğer Avrupa ülkeleriyle paylaşımı, bilgi eksiklikleri sebebiyle yaşadıkları ülkelerin maliye ve yargı makamlarıyla – ceza davaları dahil – ciddi sorunlar doğurabilecektir.

Otomatik Bilgi Paylaşımının yurt dışındaki Türkiye kökenlilere etkisi ne olabilir?

Bu konuda Türkiye’deki ilgili kurumlar tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Yani otomatik bilgi paylaşımının gerek bilgileri paylaşılan vatandaşlara gerekse de Türkiye ekonomisine ne gibi etkileri olacak, bu hususun konunun uzmanları tarafından ivedilikle değerlendirilmesini bekliyoruz.

Bu anlaşmanın yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza önemli dört etkisi olacaktır: Birincisi yaşadığı ülkede (örneğin Almanya’da) vergi yükümlülüğü bulunan ancak Türkiye’de elde ettiği gelirleri beyan etmeyenler için faizi ile birlikte vergi cezaları olabilecektir. İkinci olarak, kişinin yaşadığı ülkede (örneğin Almanya’da) tabi olduğu vergi dilimleri değişecek, yani gelir artışından dolayı üst vergi dilimlerinden vergi ödeyecektir. Üçüncü olarak, yaşadığı ülkede (örneğin Almanya’da) sosyal yardım alanların gelirlerinde artış olabileceği için, sosyal yardım alamayacaklardır. Ayrıca yurt dışında yaşayan Türkiye kökenliler, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık gibi ağır suçlamalarla karşılaşabilecekler ve geriye dönük incelemelere de maruz kalabilecektir.

Nelere dikkat edilmeli?

Otomatik bilgi paylaşımına girecek olanların şunlara dikkat etmesi gerekmektedir:

  1. Öncelikle yurt dışındaki Türkiye kökenliler bu konuyu yakinen takip etmeli, resmî açıklama ve süreçleri ihmal etmemeliler.

  2. Bankalarda bulunan hesap bilgilerinin güncel olup olmadığını kontrol etmeliler ve gerekli güncellemeleri mutlaka yapmalılar.

  3. Vergi beyannamelerini kontrol ederek, gelirlerinde değişiklik olması hâlinde ne gibi yükümlülüklerle karşılaşacaklarını mutlaka kontrol etmeliler.

  4. Halen yurt dışında ya da Türkiye’de ikamet eden herhangi bir kişi veya yakını ile (eşi, oğlu, kardeşi gibi) ortak hesabı olanlar (ortak hesaplarında bulunan ve anlaşma kapsamına giren miktarın tamamı bildirileceği için) bu hesaplarını yeniden değerlendirmeliler.

  5. Otomatik bilgi paylaşımında esas olan yerleşikliktir, yani gerçekten yaşanılan yerdir. Yaşam merkezindeki vergi yükümlülüğünün adres değişikliği ile ortadan kalkmayacağı bilinmeli ve aksi bir tutumun daha büyük sorunlara yol açabileceği göz ardı edilmemelidir.

Otomatik Bilgi Paylaşımına Dair Yeni Açıklama

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye dışında vatandaşlar hakkında otomatik finansal bilgi paylaşımına yönelik açıklamalarda bulundu. Sırakaya, otomatik bilgi paylaşımının vatandaşlığa dayalı değil, adrese dayalı bir paylaşım olduğunu belirterek “Hesap hareketlerinin paylaşımı kesinlikle söz konusu olmayacak.” dedi.

Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi’nin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Avrupa Birliği (AB) ve G20 ülkelerinin birlikte çalışmasıyla gerçekleştirildiğini söyleyen Sırakaya, otomatik bilgi paylaşımı sisteminin de bu kapsamda yürürlüğe koyulduğunu kaydetti. Bu sistemin, uluslararası anlamda bakıldığında vergi kaçakçılığını, kara para trafiğini ve terörün finansmanını önlemek, vergi konusunda şeffaflığı getirmek için kurulduğunu dile getiren Sırakaya, konuyla ilgili ilk anlaşmanın 2011’de imzalandığını hatırlattı.

Sırakaya, sistemin nasıl uygulanacağıyla ilgili söz konusu anlaşmanın 2017’de tekrar parafe edildiğine ve 2019’da sonuçlandığına işaret ederek ilk finansal bilgi paylaşımının 2018’de Norveç ve Letonya’yla başladığını, AB ülkelerinin şu anda kendi içinde bilgi paylaşımını sürdürdüğünü belirtti. Hangi yıllara ait, hangi bilgilerin paylaşılacağının Gelir İdaresi Başkanlığı “Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Bilgilendirme Rehberi”nde yer aldığını ifade eden Sırakaya, bu yıl için AB ülkeleri dahil toplam 54 ülke ile bilgi paylaşımı yapılacağını bildirdi.

“Bu yıl için AB ülkeleri dahil toplam 54 ülkeyle otomatik finansal bilgi paylaşımı yapılacak. Bu ülkelerin arasında Türk toplumunun yoğun yaşadığı Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika ve Hollanda yer almıyor”

Otomatik bilgi paylaşımı yapılacak ülkeler arasında Türk toplumunun yoğun yaşadığı Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika ve Hollanda’nın olmadığına dikkati çeken Sırakaya, “Bu, bir kez daha 2019 yılı için 2020’nin sonunda bu ülkelerle herhangi bir bilgi paylaşımının olmayacağını da net olarak gösteriyor. Çünkü bu ülkelerle bilgi paylaşımının yapılabilmesi için teknik altyapının, bütün çalışmaların tamamlanması gerekiyor.” dedi. Sırakaya, teknik altyapının tamamlanabilmesi için çalışmaların gelecek süreçte yoğun şekilde devam edeceğini, vatandaşların, bilgi paylaşımı konusunda Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılacak açıklamaları takip etmesi gerektiğini anlattı.

“Yalnızca bakiye paylaşılacak”

Otomatik bilgi paylaşımının neleri kapsadığına değinen Sırakaya, şu bilgileri verdi: “Otomatik bilgi paylaşımı; bir ülkede mukim olan vatandaşın, mukim olduğu ülkenin dışındaki başka bir ülkede finansal hesabı varsa, o ülkenin gelir idaresi başkanlığınca, mukim olduğu ülkenin gelir idaresine, otomatik olarak, mütekabiliyet esasına göre finansal hesap bilgilerinin dijital ortamda paylaşımıdır. Bu paylaşım da baktığınızda yalnızca finansal hesap bilgileriyle yıl sonundaki bakiyesi ile faiz, temettü veya kar geliri hesabı varsa bunları kapsadığını görüyoruz. Bu hesaplara ilişkin herhangi bir şekilde emeklilik, kira geliri ve herhangi bir borç ilişkisinden kaynaklanan bir para yatırılması söz konusuysa bunlar kesinlikle paylaşılmayacak, yalnızca bakiye paylaşılacak. Hesap hareketlerinin paylaşımı kesinlikle söz konusu olmayacaktır. Otomatik bilgi paylaşımı kesinlikle adrese dayalı olacak, vatandaşlığa dayalı bir paylaşım değil.”

“Türkiye’nin Anlaşmaya Muhalif Kalması Söz Konusu Olamazdı”

Otomatik bilgi paylaşımı sistemine 136 ülkenin taraf olduğunu, şu anda 107 ülke tarafından kullanıldığını belirten Sırakaya, şöyle devam etti: “Dünyada kara para trafiğinin önlenmesi, vergi şeffaflığının gerçekleştirilmesi konusunda bütün ülkelerin beraber çalıştığı bir ortamda Türkiye’nin bu anlaşmaya muhalif kalması, bu anlaşmanın içinde bulunmaması söz konusu olamazdı. Serbest piyasa ekonomisinin tüm kurallarıyla işlediği bir düzlemde Türkiye’nin, birinci etapta ‘gri liste’, ikinci etapta ‘kara liste’ diye ifade edilen, herhangi bir şekilde vergi konusunda iş birliği yapmayan ülkeler listesine girmesi, orta ve uzun vadede kredi ve finans kuruluşlarından, uluslararası piyasalarda fonlama noktalarından tecrit edilmesini beraberinde getirecekti. Dünyanın ekonomisiyle bütünleşen Türk ekonomisinin böyle bir sürece itilmesi kabul edilebilir bir olgu değil.”

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Aykırı Değil”

Otomatik bilgi paylaşımının, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırılık teşkil etmediğini dile getiren Sırakaya, “Bazı kendilerini uzman olarak tarif edenler, otomatik bilgi paylaşımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kendilerinin muaf olabileceklerini, vatandaşlarımızı bu anlamda koruyabileceklerini ifade ediyorlar. Bu noktada vatandaşlarımızın bu çağrılara kulak asmamaları ve yalnızca ilgili otoriteler, kurumlar tarafından yapılan çağrıları dikkate almalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Gelir İdaresinin belirttiği maillere sorularını yöneltmeleriyle cevapları alabilirler.” değerlendirmelerinde bulundu.

“Bankada Adresinizi Güncelleyin”

Otomatik bilgi paylaşımına ilişkin gerçek ve tüzel kişilerin durumuna değinen Sırakaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerçek kişilerle ilgili sürece baktığımızda, sizin Türkiye’de bir hesabınız varsa ve yurt dışında eğer mukimseniz, bu otomatik bilgi paylaşım çerçevesine giriyor. Hesabı açtığınız süreç içinde Türkiye’de yaşamıyor ancak süreç içinde adresinizi Türkiye’ye taşıdıysanız ve gelecek süreçte ikametinizi Türkiye’ye taşıyacaksınız, hızlı şekilde bankalara giderek adres bilginizi güncellemeniz gerekiyor. Çünkü adres bilginizi güncellerseniz, artık Türkiye’de yaşıyorsanız otomatik bilgi paylaşımı kapsamına girmiyorsunuz.

Tüzel kişiler olarak bakıldığında, Türkiye’de kurulmuş bir firmadan bahsediyorsak Türkiye’de aktif ticaretin içinde olan, yani alım satım gerçekleştiren veya bir üretim noktasında hareket eden bir firmanın bilgileri, ortaklarından yüzde 51’den fazlası hisseye sahip olan kişiler yurt dışında yaşıyor olsa dahi veya hissedarlarının tamamı yurt dışında yaşıyor olsa dahi kesinlikle otomatik bilgi paylaşımı çerçevesine girmiyor. Firmanın yurt dışında adresi varsa yani merkezi yurt dışında bulunuyorsa ve yalnızca Türkiye’de hesabı varsa bu tabii ki otomatik bilgi paylaşımı kapsamına giriyor. Bir başka konu ise Türkiye’de kurulmuş bir şirket, gelirlerini aktif ticaretten değil de pasif anlamdaki gelirlerden (faiz, temettü veya kar payına odaklı gelirler) elde ediyorsa, ortaklarından yüzde 25’ten fazla hissesi olan kişinin yurt dışında mukimse, sene sonundaki bakiyesi 250 bin dolardan daha fazlaysa bu, otomatik bilgi paylaşımı çerçevesine girebilir.”

Paylaşılacak Hesaplar ve Bilgiler

Zafer Sırakaya, otomatik bilgi paylaşımı kapsamında paylaşılacak hesapların; mevduat hesapları, saklama hesapları, ortaklık ve borç ilişkisi menfaatleri, nakdi değer sigorta sözleşmeleri ve düzenli ödeme sözleşmeleri olacağını bildirdi. Adres bilgisi, isim ve soy isim, doğum tarihi ve doğum yeri, ilgili ülkedeki vergi kimlik numarası, hesap bilgisi ve hesap bakiyesi ile hesap bakiyesinde yıl içinde ödenen bir faiz, temettü veya kar payı gelirleri varsa bunların paylaşılacağını aktaran Sırakaya, hesaba yıl içinde ödenen başka ödemeler yani hesap hareketlerinin, otomatik bilgi paylaşımı kapsamında olmadığını kaydetti.

KURTULMANIN YOLLARI

FINANS kuruluşları örneğin bankalar, hesaplarda yurtdışı bağı tespit ettiğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirecek. Başkanlık da bu bilgileri ilgili ülkelere aktaracak. Bu aktarıma takılmamanın yolları da var.
Türkiye'deki banka hesabı adres bilgisinde yurtdışı adresi olmazsa,
Yaşanan ülkedeki bir servis sağlayıcıdan mail bildirilmezse, (sonu .de, .nl, .fr, ile biten mail adresi verilmemeli. .com veya .tr uzantılı mail kayıt ettirilmeli)
Mevduat hesapları dışındaki hesaplardan Türkiye'deki hesaba düzenli fon aktarımı yapılmazsa,
Türkiye'de adresi bulunan bir kişiye temsil veya vekaletname verilmezse,
Hesap bilgilerine yurtdışı 5 telefonu verilmezse,
Posta bekletme servisi talimatı verilmezse otomatik bilgi paylaşımından kurtulmak mümkün olacak.

(ÖRNEK: Bankanın göndereceği yazışmalar için Almanya'da bir adres veren kişi, cep telefonu bankacılığı için yine Türkiye dışında mesela Avusturya'da bir adres verirse, kişinin banka bilgileri bu iki ülkeye de otomatik olarak gönderilecek).

 


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın