• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/medyaparis
  • https://twitter.com/medyaparis

Cuma Hutbesi: VATAN BİZE EMANETTİR.

Cuma Hutbesi: VATAN BİZE EMANETTİR.

29-08-2019
Medyaparis Haber Merkezi

VATAN BİZE EMANETTİR

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur; eğer sizi yardımsız bırakırsa O’ndan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah’a güvensinler.[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem (s.a.s) “Hangi amel daha hayırlıdır!” sorusuna şöyle cevap vermiştir: Allah’a inanıp O’nun yolunda cihad etmek.[2]

Aziz Müminler!

Üzerinde yaşadığımız vatan bizim için bir toprak parçasından çok daha fazla anlam ifade eder.  Vatan, hür yaşadığımız ve hür yaşamak için her türlü hayâsızca akına göğsümüzü siper ettiğimiz yerdir. Bütün dünyalar verilse dahi bir karışından bile vazgeçemeyeceğimiz cennet yurdumuzdur. Vatan, uğruna canını, cananını, bütün varını feda edip şehadet şerbeti içenlerin, varlığından vazgeçip gazi olanların bize miras bıraktığı mukaddes bir emanettir.

Değerli Müslümanlar!

Bizler, vatan müdafaasını sadece bir toprak parçasını korumaktan ibaret görmeyiz. Bu toprakları vatan yapan yüce değerlerimizi muhafaza etmek için her türlü gayreti gösteririz. Bu vatanda yaşayan her ferdin canını, dinini, malını, neslini, şeref ve haysiyetini koruruz. Din, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın mazlumların ve mağdurların yanında yer alır; bize bel bağlayanların ümitlerini boşa çıkarmayız. İstiklal ve istikbalimizin sembolü olan şanlı bayrağımızın gönderden inmemesi için mücadele ederiz. Şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımızın dinmemesi için her türlü fedakârlığı göğüsleriz.

Kıymetli Müminler!

Vatanı sevmek ve korumak her Müslüman için kutsal bir vazifedir. Düşman karşısında psikolojik, teknolojik ve ekonomik her türlü savaşa hazırlıklı olmak dinimizin emridir. Nitekim Cenâb-ı Hak bu hususta şöyle buyurur: Ey iman edenler! Sabredin; düşman karşısında sebat gösterin; cihad için hazırlıklı ve uyanık olun ve Allah'tan korkun ki başarıya erişebilesiniz.”[3] Peygamber Efendimiz (s.a.s) ise hak ve hakikat yolundaki bu kutsal mücadele hakkında şöyle buyurur: “Ellerinizle, dillerinizle ve mallarınızla cihad edin.”[4]

Aziz Müslümanlar!

İçinde bulunduğumuz ay, ecdadımızın vatanını ve mukaddesatını koruma uğruna eşsiz kahramanlıklar gösterdiği nadide bir aydır. Şanlı ecdadımız, iman dolu göğsüyle, cesaret ve kararlılığıyla nice Ağustos ayına damga vuran eşsiz zaferler kazanmıştır. Malazgirt’ten Kosova’ya, Mohaç’tan Büyük Taarruz’a kadar kazanılan zaferler bunun en büyük şahididir.

 Bu zaferler bize göstermiştir ki, Allah’ın yardımı daima müminlerle beraberdir. İnananlar    “Allah’ın yardımı ne zaman gelecek?” diye niyazda bulunduklarında, Yüce Rabbimiz,  “Bilesiniz ki Allah’ın yardımı yakındır.”[5] müjdesiyle müminleri daima desteklemiştir.

Muhterem Müminler!

Yurdumuzun üstünde tüten en son ocak sönmeden vatanımıza namahrem eli asla değmeyecektir. Birlik ve beraberliğini her türlü menfaatin üstünde tutan, cesaret ve azimle çalışan aziz milletimiz, hiçbir zilletin boyunduruğu altına girmeyecektir. Kardeşliğimizi, muhabbetimizi ve dirliğimizi bozmak isteyenler dün olduğu gibi bugün de kaybetmeye mahkûmdur. Zira Hakk’ın yanında yer alanlar, adalet ve samimiyetle çalışanlar muhakkak zafere ulaşacaktır. Batılın destekçisi olanlar, zulmün, korkaklığın ve karanlığın pençesine düşenler ise bir gün mutlaka yok olacaktır. Nitekim Kur’an’ın beyanıyla “Hak geldi, bâtıl yıkılıp gitti! Zaten bâtıl yıkılmaya mahkûmdur.”[6]

Kıymetli Müslümanlar!

Geçmişten geleceğe onurlu yürüyüşünü sürdüren aziz milletimizin varlığı bu dünya için umuttur. Zalimlere karşı ayakta durmamız, mazlumlara kol kanat germemiz ancak vatanımızı, milletimizi ve mukaddes değerlerimizi topyekûn savunmakla, madden ve manen güçlü olmakla mümkündür.

O halde genciyle yaşlısıyla ecdadımızı örnek alıp aynı imanı, aynı gayeyi, aynı azmi, aynı sadakat ve teslimiyeti bizler de kuşanalım. Ülkemizi baskı altına almak, birlik ve beraberliğimizi bozmak, fitne ve fesatla bu aziz vatanı karıştırmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Doğruluktan, iyilikten, hak ve hakikatten asla ayrılmayalım.

Hutbemi bitirirken, tarih boyunca İslam’ın bayraktarlığını yapan, bu cennet vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kere daha rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz.[1] Âl-i İmrân, 3/160.

[2] Buhârî, Itk, 2.

[3] Âl-i İmrân, 3/200.

[4] Nesâî, Cihâd, 48.

[5] Bakara, 2/214.

[6] İsrâ, 17/81.
_________________

Francais; Ferhat ARSLAN

La Patrie est une amana

 

Chers Musulmans !

Dans le verset lu Notre Noble Seigneur dit “ Si Allah vous donne Son secours, nul ne peut vous vaincre. S’Il vous abandonne, qui donc après Lui vous donnera secours? C’est à Allah que les croyants doivent faire confiance.”

Et dans le hadith lu, Ar Rassoulou Akram (sav) a répondu à la question “ Quelle adoration a le plus de valeur” en disant “Faire des efforts dans le sentier d’Allah en ayant foi en Lui

 

Nobles Musulmans !

La patrie sur laquelle nous vivons a plus de valeur qu’être un simple morceau de terre. La Patrie, c’est le lieu où nous vivons libre, et où nous affrontons toutes les maoeuvres impures pour conserver notre liberté. C’est notre foyer paradisiaque que nous n’abandonnons pas même contre toutes les richesses de la terre. La Patrie, est une amana sacrée que nous avons hérité des martyrs qui lui ont donné leurs vies, leurs être aimés, tout leurs biens et toutes leurs existences.

 

Chers Musulmans !

Nous ne considérons pas la défense de notre patrie comme la simple défense d’un morceau de terre. Nous faisons tous les efforts nécessaires pour protéger nos nobles valeurs sacrées qui font de ces terres notre patrie. Nous protégeons la vie, la religion, les biens, les enfants, l’honneur et la dignité de toutes les personnes vivant sur cette patrie. Sans faire de distinction de religion, de langue et d’ethnie, nous restons au coté des opprimés et des victimes et nous ne décevons pas ceux qui placent leur espoir en nous. Nous faisons des efforts pour que jamais ne s’abaisse notre fameux drapeau symbole de notre liberté et de notre futur. Nous sommes prêts à tous les sacrifices pour que jamais ne se taisent les adhans dont le témoignage est le fondement de la religion.  

 

Chers Croyants !

Aimer et protéger sa patrie est un devoir sacré pour tous les musulmans. Etre prêt contre tout les types d’attaques psychologiques, technologiques et économiques est un ordre de notre religion. D’ailleurs, Allah Ta’âla dit à ce sujet “ Ô les croyants! Soyez endurants. Incitez-vous à l’endurance. Luttez constamment (contre l’ennemi) et craignez Allah, afin que vous réussissiez ! ” et notre Maitre Prophète (sav) dit “ Faites des efforts avec vos mains, vos langues et vos biens”.

 

Nobles Musulmans !

Le mois dans lequel nous nous trouvons, est un mois exceptionnel d’héroïsme de nos ancêtres en ce qui concerne la protection de notre patrie et de nos valeurs sacrées. Nos valeureux ancêtres, avec leurs poitrines remplies de foi, avec courage et persévérance ont gagnés de nombreuses victoires qui ont marqué le mois d’Aout. Les batailles de Malazgirt, du Kosovo, de Mohaç jusqu’à la Grande Bataille d’indépendance, en sont les temoins.

Ces victoires nous ont montré que l’aide d’Allah (azza wa jal) est avec les croyants. Lorsque les croyants implorent en disant “ c’est à dire “Quand viendra le secours d’Allah?», Notre Noble Seigneur les soutiens par la bonne nouvelle suivante,  c’est à dire “Sachez que le secours d’Allah est sûrement proche”.

 

Valeureux Croyants !

Tant que la flamme brule dans notre tout dernier foyer, aucune main impure ne touchera notre patrie. Tant que notre peuple s’accroche à l’union et à l’unité au dessus de tout intérêt et travaille avec courage et motivation, nul ne pourra lui passer les chaines de l’humiliation. Comme par le passé, ceux qui aujourd’hui veulent détruire notre fraternité, notre affection et notre existence sont voués à perdre. Car, ceux qui se tiennent au côté du Hakk, ceux qui travaillent avec justice et sincérité vont indéniablement atteindre la victoire. Ceux qui soutiennent le bâtil, ceux qui sont tombés dans les griffes de l’oppression, de la lacheté et de l’obscurité vont indéniablement un jour disparaitre. D’ailleurs, selon les mots du Saint Kor’an “ Et dis: «La Vérité (l’Islam) est venue et l’Erreur a disparu. Car l’Erreur est destinée à disparaître».

 

Chers Musulmans !

Notre peuple qui poursuit sa route honorable depuis le passé jusqu’à nos jours est un espoir pour le monde. Affronter les tyrans, aider les dépourvus, n’est possible qu’en défendant tous ensemble notre patrie, notre peuple et nos valeurs sacrées et en étant fort matériellement et spirituellement.

Alors, jeunes comme moins jeunes, en prenant exemple sur nos ancetres, drappons nous de la même foi, du même objectif, de la même persévérance, de la même fidélité et de la même soumission. Ne donnons pas d’opportunités à ceux qui veulent semer le trouble dans notre noble patrie en mettant la pression à notre pays, en détruisant notre unité et notre union et en ayant recours à la sédition et chaos.

Je termine mes propos, en honorant avec rahma, reconnaissances et remerciements la mémoire de nos martyrs et de nos vétérans qui nous ont légués cette patrie qui a toujours été durant l’histoire le porte drapeau de l’Islam.

[1] Âl-i İmrân, 3/160.

[1] Buhârî, Itk, 2.

[1] Âl-i İmrân, 3/200.

[1] Nesâî, Cihâd, 48.

[1] Bakara, 2/214.

[1] İsrâ, 17/81.

 


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın