• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/medyaparis
  • https://twitter.com/medyaparis

Cuma Hutbesi; NAMAZ: RABBİMİZE YAKIN OLMA ÇABAMIZ.

Cuma Hutbesi; NAMAZ: RABBİMİZE YAKIN OLMA ÇABAMIZ.

13-12-2019
Medyaparis Haber Merkezi

NAMAZ: RABBİMİZE YAKIN OLMA ÇABAMIZ

Muhterem Müslümanlar!

Bir gün Peygamberimiz (s.a.s) ashabıyla sohbet ederken onlara şöyle bir soru sordu: “Birinizin kapısının önünden bir nehir geçse ve o nehirde günde beş defa yıkansa, o kimsede kirden eser kalır mı?” Sahâbe-i kirâm, “Kalmaz Ya Resûlallah” diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: “İşte beş vakit namaz da böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok eder.”[1]

Aziz Müminler!

Peygamberler tarihinin en köklü ibadeti olan namaz, yüce dinimiz İslam’ın beş temel esasından biridir. Namaz; insanın ruhu, bedeni, aklı, yüreği, sevgisi ve hürmetiyle, kısacası bütün varlığıyla Allah’a yönelişinin sembolüdür. İnsanoğlu ne zaman Rabbinin kulluk davetine gönülden icabet edip namazlarını eda etmişse, o zaman gerçek anlamda huzura kavuşmuştur. Ancak ne zaman namazlarını ihmal edip Rabbiyle arasındaki bağı zayıflatmışsa, o zaman da nefsani arzularının esiri olmuş ve hüsrana uğramıştır.

Kıymetli Müslümanlar!

Ezanın ulvi davetiyle Cenâb-ı Hakk’ın huzurunda namaza duran mümin, aşkını, bağlılığını, itaatini ve teslimiyetini O’na arz eder. Bu haliyle namaz, müminin hasretle beklediği ve Yüce Yaratanına en yakın olduğu buluşma anıdır. Namaz dünyaya ait telaşe, dert ve sıkıntıları bir kenara bırakarak çıkılan mukaddes bir yolculuktur. Asli vatanı olan cennetten uzağa düşmüş insanın, ihlasını ve istikametini koruyan bir hayatla Rabbine dönme arzusudur. Nitekim Peygamberimizin ifade buyurduğuna göre, “Cennetin anahtarı namazdır.”[2]

Namaz, şükür ve minnettarlık zamanıdır. Yaratan ve yaşatan, nimet verip doyuran, koruyan ve bağışlayan Allah Teâlâ’ya karşı, müminin vefa borcudur.

 

Değerli Müminler!

Hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede Hak Teâlâ (c.c) şöyle buyuruyor: “Kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı dosdoğru kıl. Kuşkusuz namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak en büyük iştir. Allah yaptıklarınızı bilir.”[3] Öyleyse namaz, arınma ve korunma çabasıdır. Namazlarına değer veren, özen gösteren, tekbirinden selamına kadar namazın bütün rükünlerini dosdoğru ve huşû içinde eda eden bir mümin, ibadet şuuruna sahip demektir. İbadet şuuru ise kul olma bilincidir. Allah’ın daima kendisini gördüğünü ve işittiğini bilerek, takva, merhamet ve nezaketle yaşamaktır.

İşte bu sebeple namaz, müminin sadece ibadet borcunu değil, aynı zamanda üstün ahlâkını da temsil eder. Namaz kılan kişi, her türlü aşırılıktan, kabalıktan ve şiddetten korunur. Namazla güçlenen maneviyatı sayesinde, hayâ ve edebe aykırı davranışlardan uzak durur.

Aziz Müslümanlar!

Peygamberimize ve onun şahsında bütün müminlere hitaben Kur’an’da şöyle buyrulur: “Ailene namazı emret; kendin de ona sabırla devam et. Senden rızık istemiyoruz; aksine biz seni rızıklandırıyoruz. Güzel sonuç, Allah’a karşı gelmekten sakınanlarındır.”[4] Allah Resûlü (s.a.s), bu emrin gereği olarak her sabah kızı Hz. Fatıma’nın kapısına uğrar ve “Ey ev halkı! Haydi, namaza!” diyerek onları namaza davet ederdi.[5] Bugün bizler de aynı şekilde kendimizi ve ailemizi namaza alıştırmakla sorumluyuz.

O halde, namazın şifa veren, güven ve sükûnet aşılayan ikliminde Rabbimizle buluşmaktan ailece mahrum kalmayalım. Bu hayatta “dinimizin direği”, ahirette ise “hesabımızın ilk sorusu” olan namazlarımızı ihmal etmeyelim. Unutmayalım ki, namaz bir külfet değil, aksine kendimizi tanımaya, yenilenmeye, zikir, şükür ve tefekkür ile olgunlaşmaya vesile olan eşsiz bir nimettir. Sevgili Peygamberimizin müjdesiyle hutbemi bitirmek istiyorum: “Kim, Allah’ın bir emri olduğunu kabul ederek, rükûlarına, secdelerine, abdestlerine ve vakitlerine özen göstermek suretiyle beş vakit namazı kılmaya devam ederse cennete girer.”[6][1] Buhârî, Mevâkîtü’s-salât, 6.

[2] Tirmizî, Tahâret, 1.

[3] Ankebût, 29/45.

[4] Tâhâ, 20/132.

[5] Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 33.

[6] İbn Hanbel, IV, 266.

___________________________________

Francais Ferhat ARSLANLa prière est notre effort pour être proche de Notre Seigneur

Chers Musulmans !

Un jour, alors que Notre Prophète (sav) discutait avec Ses Compagnons (ra), Il leur posa la question suivante : “Si devant chez quelqu’un il y avait une rivière qui passait, et que cette personne se lavait dans cette rivière 5 fois par jour, est qu’il lui resterait une trace de saleté? Les Compagnons (ra) répondirent “Non Ya RassouloullAh. Notre Maître Prophète (sav) a dit alors “Les 5 prières quotidiennes agissent de la même manière. Allah anéantit les péchés avec ces prières.”

Chers Croyants !

La prière qui est l’adoration la plus ancestrale de l’histoire des Prophètes, est un des 5 piliers fondamentaux de notre Noble Religion l’Islam. La prière est le symbole de la direction de l’esprit, du corps, de l’intelligence, du coeur, de l’amour, du respect, bref de toute l’existence de l’être humain vers Allah (swt). Si l’être humain, effectue ses prières en répondant sincèrement avec le coeur à l’invitation de servitude de son Seigneur, c’est là qu’il atteint véritablement la sérénité. Par contre, si en négligeant ses prières, il affaiblit sa relation avec Son Seigneur (swt), alors, il devient l’esclave de ses passions et ne peut éviter la faillite.

Chers Musulmans !

Le croyant qui se met en position de prière dans la présence d’Allah Ta’âla en ayant répondu à l’appel solennel du Adhan, Lui présente sa soumission. C’est à cette condition que la prière devient le moment de rencontre tant attendu par le croyant et où il est le plus proche de Son Noble Créateur. La prière est un voyage sacré où a été délaissé les attentes, les problèmes et les difficultés de la vie ici-bas. Il s’agit pour l’être humain éloigné de sa véritable patrie qu’est le paradis, d’exprimer son souhait de retourner à son Seigneur en menant une vie qui protége son monothéisme pur et sa guidance. D’ailleurs, comme l’a déclaré Notre Prophète (sav) “La clef du paradis est la prière”.

La prière est le moment de remerciement et de reconnaissance. Elle est la dette de fidélité envers Allah Ta’âla qui l’a créé et le fait vivre, qui l’a comblé de bienfait et qui le rassasie, qui le protège et qui le pardonne.

Valeureux Croyants !

Dans le verset lu au début du sermon, Allah Tout Puissant dit “ Récite ce qui t’est révélé du Livre. Accomplis la salât, car la salât préserve des turpitudes et des actes blâmables. Y a-t-il un acte plus grand que celui de se souvenir du Seigneur qui connaît parfaitement tout ce que vous faites ?”. Alors, la prière est l’effort de purification et de protection. Le croyant qui accorde de l’importance à ses prières, qui y est méticuleux et qui du premier Takbir au dernier salam effectue les codes de la prière comme il se doit et en état de concentration spirituelle, peut affirmer qu’il est digne de la conscience de l’adoration. La conscience de l’adoration est la conscience de la servitude. Cela revient à vivre en étant conscient qu’Allah (azza wa jal) le voit et l’entend tout le temps, avec piété, compassion et politesse.

C’est pour cette raison que la prière n’est pas uniquement la dette d’adoration du croyant, mais aussi dans le même temps, le symbole de son caractère supérieur. L’être humain qui prie se protège de toutes exagérations, de toute grossiereté et de toute violence. Grâce à sa spiritualité renforcée par la prière, il se tient éloigné des comportements non conformes à la pudeur et à la bonne éducation. 

Nobles Musulmans !

Dans le Saint Kor’an, il est ordonné à Notre Prophète (sav) et à travers Lui à tous les croyants “ Recommande la salât à ta famille ! Et toi-même, persévère dans la salât ! Nous ne te réclamons aucun bien, c’est Nous qui t’en accorderons. Le meilleur destin est réservé aux gens pieux.”

L’Envoyé d’Allah (sav) conformément à cet ordre se rendait tous les matins à la porte de sa fille Fatima (ra) et les invitait à la prière en disant “Ô gens de la maison, allez à la prière !”. Aujourd’hui, nous aussi de la même manière, nous sommes responsables de nous habituer nous et notre famille à la prière.

Alors, ne nous privons pas en famille de rencontrer notre Seigneur par la prière qui soigne, et qui propage l’ambiance de confiance et de sérénité. Ne négligeons pas la prière qui est ici bas “le pilier de notre religion” et dans l’au-delà “Le premier compte à rendre”. N’oublions pas que la prière n’est pas une lourdeur, au contraire, c’est un bienfait unique qui nous permet de nous connaitre, de nous renouveler et un moyen de nous épanouir par le dhikr, le choukr et la réflexion. Je voudrai clore mes paroles, par la bonne nouvelle suivante de Notre Prophète (sav) “ Celui qui, en acceptant que c’est un ordre d’Allah, continue d’effectuer ses 5 prières en étant attentif à la génuflexion, à la prosternation, aux ablutions et aux horaires entrera au paradis.”

 


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın