• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/medyaparis
  • https://twitter.com/medyaparis
PARiS BASKONSOLOSLUGUNA SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDA GELEN SORULAR.
01-03-2020
Medyaparis Haber Merkezi


T.C.
PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği
SOSYAL GÜVENLİK KONULARINDA VATANDAŞLAR TARAFINDAN
MÜŞAVİRLiGE GELEN SORULAR VE BU SORULARIN
CEVAPLARI
Türkiye'de İkamet Eden Vatandaşlarımız Tarafından Müşavirliğimize Sıkça Yöneltilen
Sorular ve Cevapları:
1. Türkiye'de ikamet etmekteyim. Fransa'dan emekli aylığı almaktayım. Emekli
aylığım durduruldu. Aylığımı yeniden bağlatabilir miyim?
Evet. Emekli aylığınızın kesilme tarihini bir dilekçe ile Müşavirlik veya Ataşeliklerimize
bildirmeniz halinde, durumunuz aylığınızı bağlayan kurum nezdinde araştırılacaktır.
Dilekçenize tabi olduğunuz kurumdan gelen ve aylığınızla ilgili referansları içeren en son
tarihli bir yazının fotokopisini ve yaşam belgenizi eklemeniz gerekmektedir.
Fransız Yaşlılık Sigortası Kasası ve Ek Emeklilik Kasaları, kişilere uzun süre haksız yere
maaş ödenmesini önlemek amacıyla yaşam belgesinin Kurumlarına düzenli olarak her yıl
gönderilmesini istemektedir. Fransa'dan emekli aylığı alan ve Türkiye'de ikamet eden
vatandaşlarımızın yılda bir kez "Centre de Traitement Retraite à l’Etranger, CS 13 999
ESVRES, 37 321 Tours Cedex 9 – France" adresine yaşam belgesi göndermeleri
gerekmektedir. Yaşam belgeleri "www.info-retraite.fr", "www.lassuranceretraite.fr",
"www.agirc-arrco.fr" internet uzantıları kullanılarak açılan çevrimiçi emeklilik hesapları
üzerinden de Fransız Kurumlarına iletilebilmektedir.
Bununla beraber, Fransa'dan dul/ek dul aylığı alan ve Türkiye'de ikamet eden
vatandaşlarımızın gelir durumlarını ve yeniden evlenmediklerini gösterir belgeleri de bağlı
bulundukları Kurumlara iletmeleri gerekmektedir. İlgili belgeler ve formlar Müşavirlik ve
Ataşeliklerimizden temin edilebilir.
2
Aylıkları durdurulan vatandaşlarımızın Müşavirlik veya Ataşeliklerimizle irtibat kurmaları
durumunda, aylıklarının yeniden bağlanması için gereken yardım sağlanmaktadır.
2. Türkiye'de ikamet etmekteyim. Fransa'dan emekli aylığı almaktayım. Türkiye
ikamet adresimi/banka hesap numaramı değiştirdim. Fransız Sigorta Kurumuna bilgi
vermem gerekir mi?
Evet. İkamet adresinde, banka hesap bilgilerinde, medeni durumunda değişiklik olan
vatandaşlarımızın bağlı bulundukları Sigorta Kurumuna bilgi vermeleri gerekmektedir.
Fransa Kurumlarıyla yazışma güçlüğü olan vatandaşlarımız, taleplerini Müşavirlik veya
Ataşeliklerimize iletmeleri durumunda ilgili Fransız Kurumları ile irtibat kurulmaktadır.
3. Türkiye'de ikamet etmekteyim. Eşim Fransa’da çalıştı ve vefat etti. Eşimin
çalışmasından dolayı benim ne gibi sosyal haklarım vardır?
Fransa’da en az 3 ay (1 trimestr) hizmeti bulunan sigortalının vefatı halinde, Fransa Sosyal
Güvenlik Genel Rejimince dul eşe belirli şartlarda aylık bağlanmaktadır. Aylık
bağlanabilmesi için, dul eşin 55 yaşından büyük olması (Sigortalı 1 Ocak 2009 tarihinden
önce vefat etmiş ise 51 yaşından itibaren aylık bağlanabilir.) ve yıllık gelirlerinin belirli bir
miktarın üzerinde olmaması gerekmektedir. (2020 yılı için yıllık gelir tavanı yeniden
evlenmemiş geride kalan eş için 20.862,40 Avro, evliler için ise 33.379,84 Avro’dur).
Müteveffa sigortalının geride kalan dul eşine, Ek Emeklilik Rejimince ek dul aylığı da
bağlanmaktadır. Ek dul aylığı için, belirli bir gelir tavanı aranmamakla birlikte yeniden
evlenmemiş olma şartı aranmaktadır.
4. Fransa'dan alacağım dul ve ek dul aylığının miktarı ne kadardır?
Dul aylığının miktarı sigortalılık süresi ve sigortalının çalışırken almış olduğu ücretler dikkate
alınarak hesaplanmaktadır. Dul aylığının miktarı vefat eden sigortalının alabileceği aylığın %
54’ü kadardır. Sigortalı birden çok evlilik yapmış ise, bağlanacak aylık evlilik süreleriyle
orantılı olarak eşler arasında paylaştırılmaktadır.
3
Sigortalının vefatı halinde, geride kalan dul eşe 55 yaşından itibaren "ek dul aylığı"
bağlanmaktadır. Bakmakla mükellef olunan en az iki çocuk var ise veya maluliyet söz konusu
ise yaş şartı aranmaz. Ek dul aylığının miktarı sigortalının Fransa’da çalışırken ödemiş
olduğu primler karşılığında kazandığı puanlara göre hesap edilmektedir. Ek dul aylığının
miktarı sigortalıya bağlanacak olan aylığın % 60’ı kadardır.
5. Dul aylığı başvurusu nasıl yapılır?
Dul aylığından yararlanabilmek için, hak sahibinin vefat eden sigortalının Fransa’da
çalıştığını gösterir belgeleriyle birlikte Türkiye’de ikamet edilen ildeki Sosyal Güvenlik
Kurumu İl Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekmektedir. Sağlık hizmetlerinden
yararlanabilmek için, Fransa'dan aylık alındığına dair belgelerle birlikte ikamet edilen ildeki
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.
6. Ek dul aylığı başvurusu nasıl yapılır?
Ek Emeklilik Rejiminden ek dul aylığı taleplerinin Sosyal Güvenlik Kurumumuzun aracılığı
ile yapılması söz konusu değildir. Türkiye'de ikamet eden vatandaşlarımızın "ek dul aylığı"
taleplerini posta yoluyla "Centre de Gestion CICAS des Résidents Hors de France 45805
Saint Jean de Braye Cedex - FRANCE" adresine göndermeleri gerekmektedir.
Ek dul aylığı başvuru formları Müşavirlik ve Ataşeliklerimizden temin edilebilir.
Vatandaşlarımızın ek dul aylığı başvuru belgelerini Müşavirlik/Ataşeliklerimize göndermeleri
halinde, bu belgeler ilgili Fransız Kurumuna iletilmektedir.
7. Türkiye'de ikamet etmekteyim. Eşimden boşandım. Babam Fransa'da emekli
olduktan sonra vefat etti. Babamın emeklilik haklarından yararlanabilir miyim?
Hayır. Fransa sosyal güvenlik mevzuatı gereği, merhum sigortalının geride kalan yetişkin
çocuklarına aylık bağlanmamaktadır.
4
8. Fransa'da bir firmada çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönüş yaptım. Fransa'daki
emeklilik ve ek emeklilik hakkında bilgi verir misiniz? Nasıl başvuru yapabilirim?
Fransa’da en az 3 ay (1 trimestr) hizmeti bulunan kişilerin Fransa'dan emekli olma hakkı
bulunmaktadır. Yaş şartı karşılandığında, Türkiye'de ikamet eden vatandaşlarımızın emekli
aylığı başvurularını ikamet ettikleri ilin Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne yapmaları
gerekmektedir. Emekli aylığı tutarı, sigortalılık süresi ve çalışırken elde edilen kazançlar
dikkate alınarak hesaplanmaktadır.
Fransa sosyal güvenlik mevzuatı gereği, Fransa’da işyerlerinin bağlı olduğu ve sigortalıların
çalışmaları esnasında zorunlu olarak tabi oldukları Ek Emeklilik Kurumları da yaşlılık
aylığından ayrı olarak, emeklilik yaşına gelindiğinde “Ek emekli aylığı” bağlamaktadır. Bu
aylığın bağlanması için gereken yaş şartı yaşlılık aylığında olduğu gibidir. Türkiye'de ikamet
eden vatandaşlarımızın ek emekli aylığı başvurularını posta yoluyla "Centre de Gestion
CICAS des Résidents Hors de France 45805 Saint Jean de Braye Cedex - FRANCE"
adresine yapmaları gerekmektedir.
Türkçe açıklamalı başvuru formları ve beraberinde gönderilmesi gereken belgeler, Sosyal
Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerinden ya da Müşavirlik/Ataşeliklerimizden temin edilebilir.
Vatandaşlarımızın ek emeklilik belgelerini Müşavirlik/Ataşeliklerimize göndermeleri halinde,
bu belgeler ilgili Fransız kurumlarına iletilmektedir.
9. Fransa'da çalıştıktan sonra Türkiye’ye döndüm. Fransa’da ödediğim primlerimi
geri alabilir miyim?
Hayır. Fransa’da çalışan/çalışmış olan vatandaşlarımızın ücretlerinden kesilen primlerin iadesi
veya Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kurumuna transferi mümkün değildir. Bu primler
karşılığında, yaş şartı yerine geldiğinde Fransız Genel ve Ek Emeklilik Rejimlerinden sigortalıya
aylık bağlanmaktadır.
5
10. Türkiye'de ikamet etmekteyim. Fransa'da çalıştım. Bu sürelerle ilgili Hizmet
Cetvelini nereden ve nasıl temin edebilirim?
Fransa'da çalışılan sürelere ilişkin hizmet cetvelleri, çalışırken tabi olunan Yaşlılık Sigortası
Kurumları (CNAV/CARSAT/MSA) tarafından düzenlenmektedir. Fransa sigorta numarasını
bilen kişiler, hizmet cetvellerini Fransız Emeklilik Kurumunun "www.info-retraite.fr",
"www.lassuranceretraite.fr" internet sayfalarından hesap açarak temin edebilirler.
11. Türkiye'de ikamet etmekteyim. Fransa'da çalıştım. Fransa sosyal güvenlik
numaramı bilmiyorum, nasıl temin edebilirim?
Fransa sigorta numarasını bilmeyen vatandaşlarımızın, Fransa'da çalıştıkları yıllar ve
işletmeler hakkında detaylı bilgi verdikleri bir dilekçe ve uluslararası doğum kayıt örneği
(Formül A) ile birlikte Müşavirlik veya Ataşeliklerimize başvurmaları gerekmektedir.
Araştırmadan olumlu sonuç alınabilmesi için, çalışma yıllarını ispatlayıcı belgelerin (iş
kontratları, maaş bordroları vb.) de dilekçe ekinde gönderilmesi gerekmektedir.
Müşavirlik ve Ataşeliklerimiz Fransa Sigorta Kurumu nezdinde gerekli girişimde bulunarak,
hizmet cetvelinin temini ve sigortalıya gönderilmesini sağlamaktadır.
Vatandaşlarımızın Fransa kurumlarınca kendilerine iletilen hizmet cetvellerini nüfus
cüzdanlarının örneği ile birlikte Müşavirlik/Ataşeliklerimize iletmeleri halinde, birimlerimiz
ilgililer için Türkçe "Yurtdışı Hizmet Belgesi" düzenlemektedir.
12. Yaşam belgesi formunu nereden temin edebilirim? Yaşam belgesini doldurmak
için nereden yardım alabilirim ve hangi resmi makama onaylatmam gerekir?
Yaşam belgesi formlarını Müşavirlik veya Ataşeliklerimizden temin edebilirsiniz. Yaşam
belgeleri Fransız Emeklilik Kurumunun "www.info-retraite.fr", "www.lassuranceretraite.fr"
internet sayfalarından hesap açılarak da temin edilebilir.
Söz konusu belge çok dilli olduğu için, doğrudan Mahalle Muhtarlığına veya Nüfus
Müdürlüğüne onaylatabilirsiniz. İhtiyaç olması halinde, Müşavirlik veya Ataşeliklerimizden
6
veya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden de
yardım talebinde bulunabilirsiniz.
13. Fransa'dan emekli olduktan sonra Türkiye'ye yerleştim. Geçici süre ile yeniden
Fransa'da bulunduğum sırada sağlık hizmetlerinden ne şekilde yararlanabilirim?
1 Temmuz 2019 tarihli düzenleme gereği, Fransa'dan emekli olan ve aylık transferi yaparak
Türkiye'ye yerleşen kişinin, Fransa'da geçici olarak bulunduğu sürede sağlık harcamalarının
karşılanabilmesi için, Fransa'da en az 15 yıl (60 trimestr) sigortalılık süresini doldurarak
emekli olma şartını karışılıyor olması gerekmektedir. Emekli ile beraber ikamet eden eşin
Fransa'da sağlık sigortası hakkı bulunmamakta olup, emeklinin bakmakla yükümlü olduğu
çalışmayan ve 18 yaşından küçük çocukları emeklinin sağlık sigortasından
faydalanabilmektedir. Emeklinin 15 yıl sigortalılık şartını karşılayamadığı durumlarda,
bakmakla yükümlü olduğu çocukları sadece acil hallerde sağlık sigortasından
yararlanabilmektedir.
14. Geçici süreli sağlık hizmetlerinden yararlanmak için hangi kuruma başvurmam
gerekiyor?
Fransa Sosyal güvenlik genel rejiminden (CNAV/CARSAT/MSA) veya genel rejime bağlı
özel rejimlerin birinden emekli olan ve yurtdışında yaşayan kişilerin Yurtdışında Yaşayan
Fransa Emeklilikleri Ulusal Merkezine (CNAREFE) kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Sağlık
harcamalarının karşılanabilmesi için, "https://www.ameli-rfe.fr/" internet adresinden kayıt
formunun doldurulması veya "CNAREFE - CPAM Seine-et-Marne - 77605 Marne-la-Vallée
cedex 03" adresine posta yoluyla başvuru yapılması gerekmektedir. Başvurunun ardından,
Fransa'da sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için, ilgili kişiye sigorta kartı (carte vitale)
düzenlenmektedir. Sözkonusu sigorta kartının Fransa'ya her gelişte eczanelerde veya Hastalık
Sigortası Kasasında (CPAM) güncellenmesi gerekmektedir.
Yurtdışında Yaşayan Fransız Emekliler Kasasına (Caisse Des Français De L´Etranger - CFE)
önceden kayıtlı olan kişiler (Çifte vatandaşlar veya Fransızlar) ise, sağlık harcamalarına
ilişkin geri ödemeleri CPAM d'Indre et Loire Centre Le Champ Girault 36 rue Edouard
Vaillant 37035 Tours cedex 9 adresinden talep edebilmektedir.
7
15. Fransa'dan emekli olduktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. Türkiye'de
sağlık yardımlarından nasıl yararlanabilirim?
Fransa'dan tarafına aylık bağlanan kişiler Türkiye'ye dönüş yapmadan önce, Türkiye'de
ikamet edecekleri ilin SGK İl Müdürlüğüne başvurarak kendileri ve aile fertleri için SE 208-
08 TF formülerini talep etmeleri gerekmektedir. Daha sonra SGK, Fransa Hastalık Sigortası
Kasası ile irtibata geçerek, gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir.
16. Türkiye’de çalışıyorum. İşverenim tarafından geçici süre ile Fransa'da çalışmak
üzere görevlendirildim. Fransa'da bulunduğum sırada sağlık hizmetlerinden nasıl
yararlanabilirim?
Türkiye'de çalışmakta olup, işvereni tarafından bir işin yapılması için Fransa’da bir işverenin
yanında çalışmak üzere gönderilenlerin; Türkiye’den ayrılmadan önce işyerinin bulunduğu
yerdeki SGK birimine müracaat ederek SE 208-01 TF rumuzu ile belirlenmiş belgeyi
almaları ve Fransa’daki işverenin bulunduğu yerdeki Fransa Hastalık Kasasına (Caisse
Primaire d'Assurance Maladie- CPAM ) teslim etmeleri gerekmektedir.
17. Üniversite/Master/Doktora eğitimim için Fransa'ya geleceğim. Türkiye'deki
sağlık sigortam Fransa'da geçerli olur mu? Fransa'da sağlık sigortasından nasıl
yararlanabilirim?
Türkiye'deki sağlık sigortanız Fransa'da geçerli olmamakla beraber, Fransa'ya eğitim görmek
üzere gelen öğrenciler Fransa'da sağlık sigortası kapsamına alınmaktadır. Fransa'ya eğitim
amaçlı olarak gelen öğrencilerin etudiant-etranger.ameli.fr. internet bağlantısını kullanarak
Fransız sosyal güvenlik sistemine kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
8
Fransa'da İkamet Eden Vatandaşlarımız Tarafından Müşavirliğimize Sıkça Yöneltilen
Sorular ve Cevapları:
1. Fransa’dan emekli aylığı alıyorum. Türkiye’ye kesin dönüş yaparsam emekli
aylığım kesilir veya azalır mı?
Sigortalılık süreleri, bu sürelere muadil kabul edilen süreler ve çalışırken alınan aylıkların
ortalaması dikkate alınarak hesap edilen emekli aylığı, banka havale masrafları hariç herhangi
bir kesinti yapılmadan aynen ödenmektedir. Bununla birlikte, emekli aylığının içinde ikamete
ve gelir şartına bağlı olarak yapılan ek yardım (Allocation supplémentaire, Allocation de
solidarité aux personnes âgées, vs.) var ise, bu ek yardım Türkiye’ye kesin dönüş yapıldığında
ödenmez.
Türkiye'ye kesin dönüş yapmak isteyen vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet
yaşamaması için, Fransa'dan emekli olduklarını gösterir "Notification de Retraite" belgesi ile
beraber Müşavirlik veya Ataşeliklerimize başvurmaları gerekmektedir. Kesin dönüş işlemleri
için gerekli olan belgeler ve formlar Müşavirlik ve Ataşeliklerimizden temin edilebilir.
2. Fransa'dan emekliyim. Emekli aylığımı Türkiye'ye nasıl transfer edebilirim?
Fransa'da emekli olduktan sonra aylık transferi yaparak, Türkiye'ye yerleşmek isteyen
kişilerin Fransa'da bağlı bulundukları Emeklilik ve Ek Emeklilik Kurumlarına
(CNAV/CARSAT/MSA/AGIRC-ARCCO) ve Sağlık Sigortası Kurumuna (CPAM) bildirim
yapmaları gerekmektedir. Türkiye'ye kesin dönüş yapmak isteyen vatandaşlarımız, kesin
dönüş işlemler için gerekli olan belgeleri ve formları (aylık transferi talep dilekçesi, banka
hesap bilgileri formu, ikamet belgesi formu vb.) Müşavirlik ve Ataşeliklerimizden temin
edebilirler.
9
3. Emekli kartı nedir, nasıl temin edilir ?
"Emekli" veya "emekli eşi" ibareli oturum kartı vizeye ihtiyaç duymadan istenildiği zaman
Fransa'ya gelebilmeye ve azami 1 (bir) yıl süre ile Fransa'da ikamet etmeye olanak
sağlamaktadır. Emekli ibareli oturum kartı sahibi kişilerin Fransa'da çalışma hakkı
bulunmamaktadır. Kartın geçerlilik süresi 10 (on) yıldır. Talep edilmesi durumunda 10 yıllık
sürenin bitiminde kart yenilenebilir. Emekli ibareli oturum kartı talep edebilmek için,
Fransa'da oturum kartıyla (carte de séjour) düzenli olarak ikamet edilmiş olunması, ikametin
yurtdışına aktarılmış olunması (aktarılacak olunması) ve Fransa sosyal güvenlik temel
rejiminden emekli aylığı alınması şartlarının karşılanması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan
kişilerin, oturum kartlarının süresi dolmadan 2 (iki) ay önce Türkiye'de bulunuyorlarsa,
Türkiye'deki Fransız Makamlarına (Büyükelçilik/Başkonsolosluk) Fransa'da bulunuyorlarsa,
bağlı bulundukları Valiliğe (Préfecture) müracaat etmeleri gerekmektedir. "Emekli eşi" ibareli
oturum kartının alınabilmesi için, emeklinin eşinin de Fransa'da düzenli olarak ikamet etmiş
olma şartını karşılaması gerekmektedir.
Türkiye'ye kesin dönüş yapmak isteyen ve yukarıda belirtilen şartları taşıyan vatandaşlarımız
emekli ibareli oturum kartına başvurabilirler.
4. Fransa'da oturum kartıyla (carte de séjour) ikamet ediyorum. Kesin dönüş
yapmadan, uzun süre Türkiye'de kalmak istiyorum. Fransa'daki sosyal haklarımı
kaybeder miyim?
Fransa'daki 10 yıl süreli oturma ve çalışma izni, kartın geçerlilik süresi sona ermediği
takdirde, Fransa ve AB dışında 3 yıl geçerlidir. Bu 3 yıl içinde, kart sahibi Fransa'ya dönüş
yapabilir. Bununla beraber, Fransa Aile Yardımları Sandığından (CAF) aile yardımı
(prestation familiales) alan kişilerin yıl içerisinde 92 gün, konut yardımı (les aides au
logement) alan kişilerin 122 gün, Aktif Dayanışma Geliri (RSA), Yetişkin Engelli Yardımı
(AAH) alanların yıl içerisinde 92 günden fazla Fransa dışında kalmamaları gerekmektedir.
CAF Kurumundan sosyal yardım alan ve uzun dönem Fransa dışına çıkacak kişilerin herhangi
bir mağduriyet yaşamamak için, bağlı bulundukları CAF Kurumuna bilgi vermeleri uygun
olacaktır.
10
5. Fransa’dan kaç yaşında emekli olabilirim?
Fransız sosyal sigorta mevzuatına göre, Fransa'da çalışılan süreler zarfında ücretlerden kesilen
sigorta primleri iade edilmemekte, emeklilik yaşına geldiğinde ilgiliye emekli aylığı
bağlanmaktadır. Fransa’da asgari emeklilik yaşı 10 Kasım 2010 tarihli Emeklilik Reformu
Yasası ve 2012 Bütçe Kanunu ile kademeli olarak 60’dan 62’ye çıkarılmıştır. Asgari
(minimum) emeklilik yaşında hesap edilen aylıklar için aylık bağlama oranı %25'dir. Tam
oran üzerinden (%50) emekli aylığının hesaplanması için gerekli olan 65 yaş şartı da aynı
şekilde 67’ye yükseltilmiştir. Geçiş süreci için belirlenen asgari emeklilik yaşları aşağıdaki
gibidir:
Doğum yılı Asgari emeklilik yaşı
1 Temmuz 1951 ve öncesi 60 yaş
1 Temmuz -31 Aralık 1951 60 yaş + 4 ay
1952 60 yaş + 9 ay
1953 61 yaş + 2 ay
1954 61 yaş + 7 ay
1955 62 yaş
1956 ve sonrası 62 yaş
Sigortalı 67 yaşına geldiğinde, tam oran (%50) üzerinden emekli aylığı bağlanır. Ancak
emekli maaşı prim ödenen sigortalılık dönemi (trimestre) ve çalışırken elde edilen kazançlar
üzerinden hesaplanmaktadır.
Doğum yılı Emeklilik yaşı
1 Temmuz 1951 ve öncesi 65 yaş
1 Temmuz -31 Aralık 1951 65 yaş + 4 ay
1952 65 yaş + 9 ay
1953 66 yaş + 2 ay
1954 66 yaş + 7 ay
1955 67 yaş
1956 ve sonrası 67 yaş
11
6. Emekliyim ve Fransa’da ikamet ediyorum. Türkiye’ye geçici olarak gittiğimde
sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilir miyim?
20 Ocak 1972 tarihinde imzalanan ve 1 Ağustos 1973 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-
Fransa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Fransa bakımından sadece Fransız Sosyal Güvenlik
Genel Rejimi ile Tarım Rejimine tabi olarak çalışan ücretlileri ve bunların aile bireylerini
kapsamaktadır. Bu düzenlemenin bir sonucu olarak, Fransa’da ikamet eden ancak işçi
statüsünde olmayan bağımsız çalışanlar ile işsiz ve emekli vatandaşlarımız kısa vadeli sigorta
kolları bakımından (hastalık, analık ve aile yardımları) işçi statüsünde bulunanlara tanınan
haklardan yararlanamamaktadırlar. Bu durumdaki vatandaşlarımız, Türkiye’de geçici olarak
bulundukları sürede yalnızca acil sağlık hizmetleri dolayısıyla ödedikleri bedelin iadesini
Fransa’da bağlı bulundukları sağlık sigortası kurumundan talep edebilirler.
7. Fransa'da hizmet akdine bağlı olarak (salarié) çalışmaktayım, Türkiye'de
yaşayan aile bireylerim sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanır?
Fransa'da hizmet akdine bağlı olarak çalışan Türk vatandaşının, Türkiye'de yaşayan aile
bireyleri Türkiye'de sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. Bunun için, Fransa'da
çalışan sigortalı kişinin Hastalık Sigortası Kasasından (CPAM) SE 208-07 FT rumuzlu
formüleri temin ederek; Türkiye'de yaşayan aile bireylerine göndermesi gerekmektedir. SGK
iki ülke arasındaki Sözleşme gereği, ilgili kişilerin sağlık masraflarını karşılayacaktır.
8. Fransa'da hizmet akdine bağlı olarak çalışıyorum. Türkiye'de ikamet eden
çocuklarım için aile yardımı (çocuk parası) alabilir miyim?
Fransa'da hizmet akdine bağlı olarak çalışan kişinin, Türkiye'de yaşayan bakmakla yükümlü
olduğu aile bireyleri aile yardımlarından yararlanma hakkına sahiptir. Bu haktan
yararlanabilmek için, Fransa'da hizmet akdine bağlı olarak çalışan kişinin bağlı bulunduğu
Aile Yardımları Kasasından (Caisse d'Allocation Familiales) aile yardımları talebine
(Indemnités pour charge de famille) yönelik SE 208-12 TF formülerinin ve aile durumuna
ilişkin SE 208-13 TF formülerinin düzenlenmesini talep etmesi gerekmektedir. Fransa Aile
Yardımları Kasasınca bağlanan çocuk parası, bu hakkın doğması için gerekli şartların
doldurulduğu tarih itibari ile, iki yıl süre ile geriye dönük verilebilmektedir. Tek bir çocuktan
itibaren, sigortalının Türkiye'de ikamet eden eğitim görmesi durumunda 18 aksi halde 16
12
yaşına kadar olan çocukları için aile yardımı talep etme hakkı bulunmaktadır. Bu hak, en fazla
dört çocuğa kadar geçerlidir. Türkiye'de ikamet eden çocuklar için ödenen çocuk parası
miktarı Fransa'da ikamet eden çocuklar için ödenen miktardan farklıdır.
9. Fransa'da hizmet akdine bağlı olarak çalışıyorum. Yalnızca Türk vatandaşıyım.
Türkiye'ye izne gittiğimde sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanabilirim?
Fransa'da hizmet akdine bağlı olarak çalışan Türk vatandaşı yıllık iznini Türkiye'de geçirmek
istediğinde, sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmesi için işvereni tarafından hazırlanan
hangi tarihler arasında ücretli izinde olduğunu gösterir belgeyi (attestation de congés payés)
Hastalık Sigortası Kasasına (CPAM) sunarak; kendisi için SE 208-06 I FT formülerinin
düzenlenmesini talep etmesi gerekmektedir. Bu formüler kişinin yalnızca Türkiye'de ücretli
izinde bulunduğu sürece geçerlidir. Fransa Hastalık Sigortası Kurumundan temin edilen
formülerlerin ise Türkiye'deki Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) teslim edilmesi
gerekmektedir. Bu belgeye istinaden, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik
Merkezi sigortalıya sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmesi için, Türkiye'nin tüm
sağlık sunucularında geçerli olan YUPASS (Yurtdışı Provizyon Aktivasyon Sağlık Sistemi)
numarasını vermektedir.
10. Fransa'da hizmet akdine bağlı olarak çalışıyorum. Çifte vatandaşım. Türkiye'ye
izne gittiğimde sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanabilirim?
Çifte vatandaşlarımız Türkiye'de acil durumlarda sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Sağlık harcamalarına ilişkin Türkiye'de yapılan ödemeler, Fransa Kurumuna ibraz edilerek
geri ödeme istenmelidir.
11. Fransa’da çalışıyorum. İşverenim tarafından geçici süre ile Türkiye'de çalışmak
üzere görevlendirildim. Geçici görevim süresince Türkiye'de sağlık yardımlarından
nasıl yararlanabilirim?
Fransa'da çalışmakta olup işvereni tarafından bir işin yapılması için Türkiye’de bir işverenin
yanında çalışmak üzere gönderilenlerin; Türkiye’ye gelmeden önce Fransa’da kayıtlı olduğu
hastalık kasasından SE 208-01 FT rumuzu ile belirlenmiş belgeyi almaları gerekmektedir.
13
SE 208-01 FT belgesinin Türkiye’deki işverenin bulunduğu yerdeki, SGK birimine (Sosyal
Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi) teslim edilmesi gerekmektedir.
Bu belgeye istinaden, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi
sigortalıya Türkiye'nin tüm sağlık sunucularında geçerli olan YUPASS numarasını
vermektedir. Çalışan kişi kendisi ile birlikte gelecek aile bireylerini de Fransa’da SE 208-01
FT belgesine kaydettirmelidir. Sosyal Güvenlik Kurumu ilgili formülerde kayıtlı olan kişilere
de sağlık hizmeti alabilecekleri YUPASS numarası verecektir.
12. Fransa'da ikamet ediyorum. Türkiye'de isteğe bağlı sigorta primi ödeyebilir
miyim?
Türkiye'de isteğe bağlı sigortaya tabi olabilmek için, Türkiye'de ikamet etmek ve zorunlu
sigortalı olmamak gerekmektedir. Türkiye-Fransa Sosyal Güvenlik Anlaşması bu genel kurala
istisna getirmekte ve Fransa'da ikamet eden ve sigortalı olmayan vatandaşlarımızın Türkiye'de
isteğe bağlı sigortaya prim ödemesine imkan vermektedir. Türkiye'de isteğe bağlı prim
ödenen süreler için, yurtdışı hizmet borçlanması yapılamamaktadır.
13. Fransa’da geçen çalışma sürelerimi borçlanabilir miyim? Bunun için nereye
müracaat etmem gerekir?
“Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal
Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 3201 sayılı Kanun” çerçevesinde, Türk
vatandaşlarının yurtdışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ile bu sigortalılık
süreleri arasında veya sonundaki işsizlik sürelerinden her birinde bir yıla kadar olan kısmının
borçlanılarak sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesi mümkündür. Yurtdışı
borçlanması isteğe bağlıdır. Borçlanma hakkından yararlanabilmek için, Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığına yazılı olarak müracaat etmek gerekmektedir. Borçlanma başvuruları,
örneği Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan ve Kurumun internet sayfasında
(http://www.sgk.gov.tr – Formlar ve dilekçeler) yayımlanan Yurtdışı Hizmet Borçlanma
Talep Dilekçesi ile yapılmaktadır.
14
14. Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. Fransa'da ikamet ettiğim süreleri gösterir ikamet
belgesini nasıl temin ederim?
Fransa'daki ikamet süreleri, her zaman mümkün olmamakla birlikte, belediyelerce verilen
belgeler, yasal ikamet statüsünü gösteren kartlar ve Türkiye'deki İl Emniyet Müdürlüklerince
düzenlenen yurda giriş/çıkış çizelgeleriyle belgelendirilebilmektedir.
15. Yurtdışında borçlanarak emeklilikten kimler faydalanabilir?
Yurtdışında çalışmış olan erkek ya da kadın vatandaşlarımız ile yurtdışında sigortalılık süresi
olmayan ya da yeterli çalışması olmayan ancak yurtdışında ikamet etmiş olan kadın
vatandaşlarımız yurtdışı hizmet borçlanması yapabilirler.
16. Yurtdışında geçen hangi süreler borçlanılabilir?
Yurtdışında geçen sigortalılık süreleri ile bu süreler arasında ve sonunda boşta geçen bir yıla
kadar sürelerin ve ayrıca, yurtdışında ev hanımı olarak geçirilen sürelerin, tamamı ya da
emekliliğe yetecek kadar olan kısmı borçlanılabilir.
17. Emeklilik işlemlerini başlatabilmek için Müşavirlik/Ataşeliğinize hangi belgelerin
getirilmesi gerekmektedir?
Talep sahibinin Fransa’da geçen sigortalılık sürelerini borçlanabilmesi için, ilgili adına
Müşavirlik/Ataşeliklerimizce hizmet belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Hizmet belgesinin
düzenlenebilmesi için, Fransa’da çalışmış olan vatandaşlarımızın Fransız Emeklilik Sigortası
Kurumundan (Assurance Retraite) düzenlenme tarihi üç aydan eski olmayan relevé de carrière
belgesini (hizmet cetveli) temin etmeleri gerekmektedir. Relevé de carrière belgesi, Fransız
Emeklilik Kurumlarının internet sayfalarından (www.lassuranceretraite.fr) açılan emeklilik
hesapları üzerinden de temin edilebilir.
Ev hanımlığı sürelerini borçlanmak isteyen vatandaşlarımızın, Fransa'da 18 yaşın üzerinde
geçen ikamet sürelerini gösterir Fransız makamlarınca düzenlenmiş belgeleri
Müşavirlik/Ataşeliklerimize ibraz etmeleri zorunludur. Bu belge (Attestation de résidence ya
da certificat de domicile) oturulan yerin Belediyesinden (Mairie) veya Valilikten (Préfecture)
15
temin edilebilir. İkamet belgesi sadece, yurt dışında sigortalılık süresi olmayan ya da
yurtdışındaki sigortalılık süresi emekli olmasına yeterli olmayan kadın vatandaşlarımız için
gereklidir.
Bu belgelerle birlikte, T.C. nüfus cüzdanı ile oturum kartı ya da Fransız kimlik kartının
asılları ve tek bir sayfaya çekilmiş fotokopisinin de Müşavirlik/Ataşeliklerimize ibrazı
gerekmektedir.
18. Belgeler tercüme ettirilecek midir ve nereye verilecektir?
Yukarıda belirtilen belgelerin, herhangi bir tercüme yaptırılmadan
Müşavirlik/Ataşeliklerimize şahsen ya da posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir. Söz konusu
belgelerin Birimlerimize ibrazından sonra, ilgili adına Türkçe hizmet belgesi ya da ikamet
belgesi düzenlenmekte, talep edilmesi durumunda SGK’ya sunulmak üzere başvuru
dilekçesinin hazırlanmasında da vatandaşlarımıza yardımcı olunmaktadır.
19. Hazırlanan başvuru dosyası nereye verilmelidir?
Müşavirlik/Ataşeliklerimizin yardımıyla hazırlanacak başvuru dosyası, başvuru sahibine
teslim edilmektedir. Yurtdışı borçlanması için başvuracak olan vatandaşımızın dosyasını
şahsen ya da posta yoluyla SGK’ya (nüfus kaydının bulunduğu SGK İl Müdürlüğüne)
ulaştırması gerekmektedir.
20. Borçlanma için gerekli sigortalılık süresi ve ödeme miktarı nasıl ve neye göre
hesaplanmaktadır?
01.08.2019 (dahil) tarihinden itibaren borçlandırılan yurtdışı hizmet süreleri 5510 sayılı
Kanunun 4/1-b bendi (Bağ-Kur) kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul
edilmektedir. Borçlanılan süreler; Türkiye’de sigortalılığı olanlar için sigortalılık başlangıç
tarihinden itibaren ileriye; sigortalılığı olmayanlar için ise borçlanma tutarlarını tamamen
ödedikleri tarihten itibaren geriye götürülmektedir.
16
Borçlanmaya esas tutar ise, başvuru tarihindeki prime esas asgari ve azami günlük kazanç
arasında seçilecek günlük kazancın % 45’idir. Bu şekilde hesaplanan ve 2020 yılı için geçerli
asgari günlük tutar 44,14.-TL, azami tutar ise 331,05.-TL’dir.
Yapılacak ödemeye bir örnek vermek gerekirse, 5.400 günlük sigortalılık süresini 2020 yılı
içinde asgari tutar üzerinden borçlanmak isteyen kişinin ödeyeceği miktar
5.400x44,14=238,356TL’dir.
21. Borçlanma miktarı ilgiliye nasıl bildirilmekte ve nereye ödenmektedir?
Başvuru dosyası SGK’ya ulaştıktan sonra, gerekli inceleme ve hesaplama yapılarak,
borçlanma tutarı ile bunun nereye ve nasıl ödeneceği ilgilinin başvuru dilekçesinde beyan
ettiği posta adresine SGK tarafından yazıyla bildirilmektedir. Ödenecek tutar Türk Lirası
olarak hesaplanmakta olup, bildirim tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde SGK’nın banka
hesabına TL olarak yatırılması gerekmektedir.
22. Aylık talebi nasıl ve nereye yapılacaktır?
Emeklilik aylığı bağlatabilmek için yaş, hizmet süresi, sigortalılık süresi gibi şartların yanı
sıra, yurtdışında çalışmamak, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ödeneği ve yardımından
yararlanmamak şartlarını da yerine getiren ve bunları belgelendiren kişiler, müracaatlarını
doğrudan SGK’ya yapacaklardır.
Aylık talebinde bulunacak vatandaşlarımızın aşağıdaki belgeleri güncel tarihli olarak
(düzenleme tarihi bir aydan eski olmayan) Müşavirliğimize ya da Ataşeliklerimize ibraz
etmeleri gerekmektedir.
- Hizmet cetveli (Relevé de carrière)
(Bu belge bağlı bulunulan Emeklilik Kurumundan ( CNAV/CARSAT/MSA ) temin edilecektir.
Belgenin internetten alınması durumunda, ilgili kişinin çevrimiçi emeklilik hesabına bağlantı
kurularak, Hizmet cetveli Müşavirliğimizde/Ataşeliğimizde kağıda dökülmek suretiyle işleme
alınabilecektir.)
- Fransa Aile Yardımları Kasasından Sosyal yardım belgesi (CAF’tan alınacak belge -
Attestation de paiement ou de non paiement)
17
- İşsizlik Sigortası Kurumundan İşsizlik yardımı belgesi (Pole Emploi’dan alınacak
belge - Avis de situation ou Attestation de non inscription)
Bu belgelerin tercüme ettirilmeden Müşavirlik/Ataşeliklerimize ibraz edilmesi gerekmektedir.
Birimlerimiz ilgili adına "Sosyal ve Ekonomik Durum Belgesi" hazırlayacaktır.
23. Fransa’da emekli olanlar Türkiye’den de emekli olabilirler mi?
Hizmet borçlanmasını tamamlayan ve borcunu ödeyenlerden, Fransa’da emekli maaşı ya da
maluliyet aylığı alanlar aynı zamanda Türkiye’den de emekli olabilirler. Bunun için, emekli
maaşını ödeyen kurumdan temin edilebilen emeklilik belgesinin (notification de retraite ya da
notification de pension d’invalidité) Müşavirlik/Ataşeliklerimize ibraz edilmesi
gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.
Tuğçe Elif ŞENYILDIZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşe Yardımcısı
T.
PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLİĞİ
Telefon: (00-33) 1 46 99 02 67
Faks: (00-33) 1 41 31 40 76
E-mail: paris@ailevecalisma.gov.tr
Adres: Consulat Général de Turquie, Bureau du Conseiller du Travail et de la Sécurité
Sociale, 44, rue de Sèvres 92100 Boulogne-Billancourt-FRANCE
Not: Paris ve Nant Başkonsoloslukları görev bölgesinde ikamet eden/etmiş olan vatandaşlarımızın
sosyal güvenlik konularındaki talepleri Paris Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğince; Bordo,
Marsilya ve Liyon Başkonsoloslukları görev bölgesinde ikamet eden/etmiş olan vatandaşlarımızın
talepleri Liyon Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliğimizce; Strazburg Başkonsolosluğu görev
bölgesinde ikamet eden/etmiş olan vatandaşlarımızın talepleri ise, Strazburg Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Ataşeliğimizce karşılanmaktadır.
18
Liyon Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği :
Adres: Consulat Général de Turquie, Bureau de l’Attaché du Travail et de la Sécurité Sociale
87 rue de Seze, 69006 LYON / FRANCE
Tel./Faks: 04.78.26.30.03
Tel. : 09.64.44.54.71 veya 04.72.83.98.57
E-posta: lyon@ailevecalisma.gov.tr
Strazburg Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği:
Adres: Consulat Général de Turquie
Bureau de l’Attaché du Travail et de la Sécurité Sociale
3, rue Toreau
67000 Strasbourg
Tel/Faks: 03 88 37 14 27
E-posta: strazburg@ailevecalisma.gov.tr

  
1076 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın